Privacystatement
Wie zich registreert op kennisplein.be of één van de websites die er deel van uitmaakt, laat persoonsgegevens achter. Daarnaast maakt onze website gebruik van verschillende soorten cookies.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
 
Voeg toe aan Mijn kennisplein
verwijder uit Mijn kennisplein
 

​We vinden het belangrijk dat je zelf controle hebt over jouw online privacy. Daarom willen we je graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken, en hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt gezet zodra je onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website.

Functionele en niet-functionele cookies

Er zijn functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Daarnaast plaatsen we ook niet-functionele cookies. Deze zijn niet noodzakelijk om de website correct te laten functioneren.  Een voorbeeld daarvan zijn analytische cookies. Ze geven ons waardevolle informatie over welke website-onderdelen populair zijn, en op welke fronten we onze website kunnen verbeteren. Deze informatie is altijd anoniem: we kunnen de gegevens die we via deze cookies krijgen niet koppelen aan personen of persoonsgegevens.

Een ander voorbeeld van niet-functionele cookies zijn de cookies voor social-media buttons: ze laten je toe om inhoud van onze website te delen op andere platforms. Deze cookies worden niet door ons, maar door social-media-bedrijven (Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn en Google) geplaatst. Zo kunnen zij je herkennen wanneer je ingelogd bent op hun sociale netwerken. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina's die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen we naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

Cookies blokkeren en verwijderen

Je kan ervoor zorgen dat je browser cookies blokkeert en verwijdert. Wanneer je ervoor kiest om alle cookies te blokkeren – dus zowel functionele als niet-functionele- dan kan het zijn dat een website minder goed werkt. Het is daarom ook mogelijk om een selectie te maken van cookies die je wilt blokkeren.

Hoe je dit precies doet, is voor iedere browser verschillend. Klik op "Instellingen", "Help" of "Zoek" van je browser om na te gaan welke stappen je precies moet ondernemen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee iemand geïdentificeerd kan worden: een naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, foto… Daar vallen ook digitale gegevens zoals gebruikersnamen onder.

Welke persoonsgegevens slaan we op?

Wanneer je je niet registreert: geen.

Wanneer je je registreert op kennisplein.be:

 • Je naam

 • Je e-mailadres

 • Je nieuwsbrief-voorkeuren

Wanneer je een kenniskaart invult:

 • Alle gegevens die je daar zelf ingeeft

Wanneer je lid bent van een kenniskring:

 • Je naam

 • Je e-mailadres

 • Alle gegevens die je daar zelf ingeeft

Wanneer je je kandidaat stelt voor een vacature op Vreemdgaan Wisselleren:

 • Je naam

 • Je e-mailadres

 • Alle gegevens die je daar zelf ingeeft

Wanneer je gebruik maakt van één van onze helpdesken (bijvoorbeeld Binc, Helpdesk kennisplein):

 • Je naam

 • Je e-mailadres

 • Alle gegevens die je daar zelf ingeeft

Wanneer je je registreert op kennisplein.be, maak je zelf een wachtwoord aan. Daarmee kan je inloggen. We bewaren deze gegevens versleuteld.

Wij kunnen je wachtwoord niet zien. Wanneer je je wachtwoord vergeet, kan je nieuwe inloggegevens aanvragen. Je ontvangt dan een standaard wachtwoord dat je zelf kan wijzigen. We raden je aan om dat ook te doen.

Hoe gebruiken we je persoonsgegevens?

We gebruiken je e-mailadres voor het verzenden van de nieuwsbrief, als je hebt aangegeven dat je deze wilt ontvangen. Je kan je afmelden voor de nieuwsbrief via je account onder de rubriek "Mijn nieuwsbrief".

Hierbuiten gebruiken we je  persoons- en gebruiksgegevens niet voor commerciële of marketingdoeleinden. We geven je gegevens ook niet door aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst (bijvoorbeeld nieuwsbrief ontvangen, een account hebben op kennisplein.be, deelnemen aan een kenniskring…) te leveren.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als je een account hebt kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en te wijzingen. Je kunt ook contact met ons opnemen via info@kennisplein.be om de gegevens op te vragen, of om je account met bijbehorende gegevens te verwijderen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wettelijke basis van privacyverklaring

De volgende wetgeving is van toepassing:

 • De Privacywet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Voor de EER relevante tekst)

Klacht neerleggen

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 december 2017.

Thema's

Alle thema's