pesten
Pesten
1 op 5 kinderen werd ooit al gepest. 1 op 20 wordt systematisch gepest. Die cijfers spreken boekdelen. Tijd om er iets aan te doen!
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Agressie
Voeg toe aan Mijn kennisplein
verwijder uit Mijn kennisplein

Elke begeleider van kinderen en jongeren wil dat iedereen zich goed voelt in  de groep. Als jeugdleider of sportcoach wil je dat je leden samen spelen, elkaars goede en minder goede kantjes leren kennen, ravotten, samenwerken, groeien, ... . Als leerkracht wil je dat iedereen zich goed in zijn vel voelt om optimaal te kunnen leren. Als opvoeder wil je een veilig en positief klimaat creeren waarin kinderen zichzelf optimaal kunnen ontplooien en ontwikkelen.

Soms gaat het echter mis, de sfeer in de groep verzuurt, kinderen worden agressief of een jongere wordt gepest. 

Pesten wordt omschreven aan de hand van 5 kenmerken:

  1. Pestgedrag is systematisch, zich herhalend negatief gedrag. 

  2. In tegenstelling tot plagen heeft pesten de expliciete bedoeling om te kwetsen. 

  3. Het slachtoffer wordt schade berokkend door de pesters. 

  4. Bij pesten is er sprake van een ongelijke machtsbalans. Pesters kiezen een slachtoffer uit dat in hun ogen ‘zwakker’ is. 

  5. Pesten heeft een sociale functie. Het is een manier voor de pesters om aanzien en status te verwerven binnen een groep. 

Pesten is nog steeds een veelvoorkomend probleem. In elke groep van kinderen en jongeren, of het nu in de klas, de sportclub of de jeugdvereniging is, moeten we er samen alles aan doen om het probleem aan te pakken. Zowel preventief als curatief heb je als begeleider een belangrijke rol in het creeren van een pestvrije omgeving. Verdiep je hier in de problematiek van pesten en versterk jezelf als begeleider.

Pieter Denayer
Tumult vzw

Gerelateerde activiteiten

Gerelateerd nieuws

Thema's

Alle thema's