Over ons
Grensoverschrijdend gedrag is jammer genoeg nog op te veel plaatsen aanwezig. Op school, in de sportclub, de jeugdbeweging, via de smartphone of de computer.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
 
Voeg toe aan Mijn kennisplein
verwijder uit Mijn kennisplein
 


Met elkaar in contact komen, betekent elkaars grenzen aftasten. Soms wordt er daarbij een lijn overschreden. Dat laat deuken en krassen na.
Kinderen en jongeren slagen er niet altijd in om hun eigen grenzen te beschermen. Maar ook voor wie met hen werkt is het niet altijd makkelijk om gepast te reageren bij (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag. En misschien nog belangrijker: hoe ze het kunnen voorkomen.

Grenslijn.be is bedoeld voor professionelen en vrijwilligers die actief zijn in jeugdhulp, onderwijs, sport, welzijn, kinderopvang en jeugdwerk. Met dit kennisplatform willen we hen ondersteunen en stimuleren om van hun setting een veilige plek te maken die gestut is op (zelf-)respect en (zelf-)vertrouwen.

We focussen op kinderen en jongeren omdat zij bovengemiddeld kwetsbaar zijn. Ze lopen dubbel zo vaak het gevaar om het slachtoffer te worden van fysiek, psychisch en seksueel geweld, of van pestgedrag.

Grenslijn.be is een initiatief van de Vlaamse ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Onderwijs, Jeugd en Sport. Samen met de partners op het terrein versterken ze met dit platform hun engagement om werk te maken van de bescherming van kinderen en jongeren tegen alle vormen van grensoverschrijdend gedrag. Ze kiezen daarbij resoluut voor een integrale en beleidsdomein-overschrijdende aanpak.

De acties van de ministers beogen kwaliteitsbevordering, sensibilisering, preventie en een gepast reactiebeleid. Naast dit kennisplatform rond integriteit van minderjarigen zetten de ministers ook in op:

 • wetenschappelijk onderzoek naar verschillende vormen van geweld
 • uitbouw van aanspreekpunten waar zowel kinderen en jongeren als andere betrokkenen terecht kunnen met hun informatie- en hulpvragen
 • weerbaarheid en coping-strategieën van kinderen en jongeren versterken met behulp van verschillende methodieken en bemiddeling, zoals 'peer support'
 • klachtenprocedures optimaliseren
 • deskundigheid bevorderen van professionelen en vrijwilligers, in overleg met betrokken actoren uit de verschillende beleidsdomeinen

De monitoring van dit actieplan is in handen van de beleids-domeinoverschrijdende werkgroep Integriteit. Naast deelnemers van de betrokken kabinetten zetelen er ook experten op het terrein in. De aansturing gebeurt door het kabinet van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De stuurgroep, gecoördineerd door de SAM vzw,  stond in voor de ontwikkeling van grenslijn.be. De volgende partners ondersteunen het initiatief door hun kennis en expertise via dit platform te ontsluiten:

 • Child Focus
 • ICES
 • Icoba
 • Mediawijs
 • Pimento
 • SAM, steunpunt Mens en Samenleving
 • Sensoa
 • Transgender infopunt
 • Tumult
 • Unia
 • Vlaams ExpertiseCentrum Kindermishandeling
 • Vlaams Instituut Gezond Leven

Thema's

Alle thema's