Over Vreemdgaan-wisselleren
De methodiek 'Vreemdgaan' is een vorm van 'wisselleren' en moedigt medewerkers binnen het zorglandschap in Vlaanderen aan om in elkaars werkveld een kijkje te nemen.

​Wanneer (2019 - 2020)

 

  • Vacatures toevoegen: 1 mei - 15 juli 2019

  • Overzicht vacatures afronden - Inschrijven op vacatures: 16 juli - 30 september 2019

  • Matching door regionale beheerder: oktober 2019

  • Wisselleerperiode: 1 november 2019 - 31 maart 2020

 

3 mogelijkheden binnen Vreemdgaan-wisselleren

Picto partners.png
Kennismaken
picto wisselleren.png
Meelopen

picto uitwisseling.png
Uitwisselen

​Bij 'Kennismaken' leert de wisselleerder op korte tijd, bijvb. een halve dag, de werking van een gastorganisatie beter kennen. Dit kan bijvoorbeeld via een rondleiding in de voorziening, een voorstelling van de werking of het bijwonen van een teamvergadering.

De gastorganisatie bepaalt zelf wat er bij een kennismaking precies op het programma staat.

​Binnen de optie 'Meelopen' zet een organisatie zijn deuren open voor een medewerker uit een andere organisatie, voor minstens 1 dag. Het gaat dan niet alleen over een rondleiding, maar de wisselleerder draait effectief mee in de dagelijkse werking van de organisatie, bijvb. een therapiesessie meevolgen.

De organisatie van de wisselleerder is niet verplicht om vervolgens ook zijn deuren te openen voor een medewerker uit de gastorganisatie.

​Bij 'Uitwisselen' maken organisaties de afspraak om onderling medewerkers te 'ruilen'. Eén of meerdere medewerkers gaan minstens 1 dag wisselleren bij de ene organisatie, én omgekeerd. Dit kan gepland worden op hetzelfde moment, maar dat is geen noodzakelijkheid.

De algemene doelen zijn telkens hetzelfde, namelijk elkaar en elkaars werking beter leren kennen en kennis/expertise bij medewerkers vergroten via uitwisseling, om te komen tot een betere (intersectorale) samenwerking en uiteindelijk tot een betere zorg voor mensen in kwetsbare posities.

Deze methodiek wordt momenteel georganiseerd door de programma's Crosslink vanuit de netwerken geestlijke gezondheid voor kinderen en jongeren in Vlaanderen (WINGG in West-Vlaanderen, RADAR in Oost-Vlaanderen, YUNECO in Vlaams Brabant, Ligant in Limburg en PANGG 0-18 n Antwerpen) in samenwerking met SAM, steunpunt Mens en Samenleving o.m. voor de ontwikkeling van de website www.vreemdgaan-wisselleren.be. Gezien de doelgroep van deze netwerken, nl. kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheid, is de methodiek Vreemdgaan voorlopig gericht op medewerkers in het brede zorglandschap die werken met kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid en hun context.

De sectoren die kunnen deelnemen aan Vreemdgaan zijn per provincie verschillend, en kunnen ook per uitwisselingsronde verschillen. Uiteraard stimuleren we een steeds ruimere groep van deelnemende organisaties en sectoren. Je vindt het overzicht bij 'Deelnemen'.

 

​5 fases binnen Vreemdgaan-wisselleren

 

Fase 1: Vacature opstellen (1 mei - 15 juli 2019)

In een eerste fase krijgen gastorganisaties de tijd om hun vacature(s) op te stellen.  In een vacature omschrijft de gastorganisatie op welke manier zij iemand wil laten wisselleren. Als gastorganisatie bepaal je zelf wat je aanbod kan zijn: duur van de uitwisseling, periode, afdeling, inhoud, aantal vacatures... . Zoals hierboven reeds benoemd zijn er 3 mogelijke manieren binnen Vreemdgaan: Kennismaking, Meeloop-stage of Uitwisseling.  Afhankelijk van de mogelijkheden en wensen van jouw organisatie stel je de vacature op.

Gastorganisatie worden >>

Fase 2: Inschrijven voor een vacature (16 juli - 30 september)

Alle vacatures kan je vinden in het vacature-overzicht. Als wisselleerder maak je een keuze uit het aanbod van vacatures uit jouw provincie. We vragen je om drie vacatures aan te duiden. Op die manier vergroten we de kans om voor iedereen een gewenste match te vinden.

Wisselleerder worden >>

Fase 3: Matching (oktober 2019)

De provinciale beheerders van Vreemdgaan in jouw provincie gaan in de derde fase aan de slag met alle inschrijvingen en brengen wisselleerder en gastorganisatie op de hoogte van de gerealiseerde match.

Fase 4: Uitwisselperiode (1 november 2019 - 31 maart 2020)

Vanaf het moment dat de matches bekend zijn gemaakt, kan de periode van Vreemdgaan, de effectieve uitwisseling, van start gaan. De wisselleerder neemt hiervoor contact met de aan haar of hem gematchte organisatie zodat zij onderling praktische afspraken kunnen maken.

Fase 5: Evaluatie

Na het Vreemdgaan kijken wisselleerder en gastorganisatie terug op deze ervaring. In 2019 zullen hiervoor nieuwe tools worden ontwikkeld. We brengen jullie midden 2019 op de hoogte van de nodige afspraken rond evaluatie (wordt vervolgd dus...).