Over ons
Wie organiseert Vreemdgaan-wisselleren?

Een intersectorale samenwerking 

Voor Vreemdgaan-wisselleren werken deze organisaties samen:

• de netwerken geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren (NGGKJ) in Vlaanderen: WINGG in West-Vlaanderen, RADAR in Oost-Vlaanderen, YUNECO in Vlaams-Brabant, Ligant in Limburg en PANGG 0-18 in Antwerpen. 

De netwerken staan in voor de regionale opvolging van Vreemdgaan-wisselleren.

SAM of het steunpunt Mens en Samenleving

SAM zorgt voor afstemming tussen de regio's, bouwde in samenwerking met de netwerken geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren een nieuwe website www.vreemdgaan-wisselleren.be, en werkt mee aan promotie of bekendmaking van de methodiek en website.

 

Hoe het begon

Het idee om Vreemdgaan-wisselleren te organiseren via een databank met vacatures is ontstaan in 2013 vanuit het overlegplatform 'Stent ' in Oost-Vlaanderen. Deze overleggroep had als doel om de samenwerking tussen de Oost-Vlaamse organisaties uit 3 sectoren te bevorderen: Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en de Bijzondere Jeugdbijstand (BJB).

In het kader van 'Integrale Jeugdhulp' groeide de nood om verschillende organisaties en sectoren beter te leren kennen, en (intersectorale) samenwerking te verbeteren. Om hierop in te spelen startte Stent met wisselleren onder de projectnaam 'Vreemdgaan'.  Dankzij financiële versterking van de provincie Oost-Vlaanderen kon het project verder gerealiseerd worden tot 2016.

Vervolgens gaf de federale overheid de opdracht om deze methodiek van wisselleren te verankeren in alle Vlaamse Netwerken Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren (Netwerken GGKJ) binnen het programma 'Crosslink'. Crosslink heeft als doelstelling de expertise rond geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren en hun context intersectoraal te delen, te bevorderen en te verbinden tussen medewerkers, teams, organisaties, ... . Om deze doelstelling te realiseren organiseert Crosslink vormingen, intervisies, wisselleren, … Vanaf 2017 werd in elke provincie een Crosslink-medewerker vrijgesteld om het Vreemdgaan-wisselleren binnen de eigen regio vorm te geven. Wie dat zijn, vind je bij contactgegevens.

 

Vreemdgaan-wisselleren in Vlaanderen vanaf 2018

Om de uitrol van de methodiek Vreemdgaan-wisselleren vanuit Crosslink Oost-Vlaanderen naar de andere provincies vlot te laten verlopen, werd in 2017 SAM, het steunpunt Mens en Samenleving aangesproken.

SAM faciliteert een Vlaamse 'Kenniskring Vreemdgaan-wisselleren' om de overdracht en afstemming rond Vreemdgaan-wisselleren tusen de verschillende regio's te realiseren. Daarnaast ontwikkelde SAM in 2018 een nieuwe website: www.vreemdgaan-wisselleren.be 

In 2017-2018 werden in samenwerking met de netwerken ook initiatieven genomen vanuit het Kenniscentrum WWZ in Brussel, het CAW Halle-Vilvoorde, het CAW Antwerpen en Integrale Jeugdhulp Antwerpen om de methodiek Vreemdgaan-wisselleren bij wijze van proefprojecten te organiseren voor de eigen regio en eigen netwerkpartners. Gezien de positieve feedback op de proefprojecten, kunnen we ook in de toekomst rekenen op medewerking van deze partners.