Hoe het begon...
De methodiek Vreemdgaan werd uitgewerkt door overlegplatform 'Stent' Oost-Vlaanderen in 2013 en is sindsdien blijven groeien.

Het idee om Vreemdgaan te organiseren is ontstaan vanuit Stent Oost-Vlaanderen. Deze overleggroep had als doel om de samenwerking tussen de Oost-Vlaamse organisaties uit 3 sectoren te bevorderen: Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en de Bijzondere Jeugdbijstand (BJB).

Van project naar structurele werking

In het kader van 'Integrale Jeugdhulp' groeide de nood om verschillende organisaties en sectoren beter te leren kennen, en (intersectorale) samenwerking te verbeteren. Daarnaast beschikken de verschillende organisaties/sectoren over heel wat expertise die meer verspreid mag geraken. Om hierop in te spelen startte Stent in 2013 met wisselleren onder de projectnaam 'Vreemdgaan': hulpverleners leren elkaars werkingen en sectoren beter kennen door een periode in een andere organisatie mee te draaien. Het project kreeg een verlenging in 2014. Bij gebrek aan middelen lag het nadien een jaartje stil. In 2016 kon Vreemdgaan weer de draad oppakken dankzij financiële versterking van de provincie Oost-Vlaanderen.

Het overleg Stent Oost-Vlaanderen' werd in de tussentijd opgeheven. Inmiddels waren er binnen Integrale Jeugdhulp andere fora voor intersectorale ontmoeting en uitwisseling. Maar Vreemdgaan ging door. Halverwege 2016 besliste de federale overheid om deze methodiek van wisselleren te verankeren in het werkveld. De Netwerken Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren (NGGKJ) kregen de opdracht om Vreemdgaan structureel te verankeren binnen het programma CROSSLINK.

Over Crosslink

Het programma Crosslink (voorheen: Intersectorale consult en liaison) heeft als doelstelling expertise omtrent de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context intersectoraal te delen en te verbinden tussen medewerkers, teams, organisaties, ... Dit aan de hand van vormingen, intervisies, wisselleren, enz.  Deze opdracht krijgt in elke provincie op een andere manier vorm. Hoe Crosslink er in je eigen provincie uitziet, kan je nagaan op de website van de netwerken geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren (WINGG in West-Vlaanderen, RADAR in Oost-Vlaanderen, YUNECO in Vlaams-Brabant, Ligant in Limburg en PANGG 0-18 in Antwerpen).

Per provincie werd een Crosslink-medewerker vrijgesteld om Vreemdgaan op provinciaal niveau verder vorm te geven, dat zijn de 'provinciale beheerders Vreemdgaan'

Vlaams Vreemdgaan vanaf 2018

Om de uitrol van de methodiek Vreemdgaan vanuit Crosslink Oost-Vlaanderen naar de andere Vlaamse provincies vlot te laten verlopen, werd SAM of het steunpunt Mens en Samenleving, aangesproken.

SAM ontwikkelde hiervoor in 2018 deze nieuwe website: www.vreemdgaan-wisselleren.be die door alle provincies kan gebruikt worden en gebruiksvriendelijk is voor zowel deelnemers als beheerders.

In 2017-2018 werden ook initiatieven genomen vanuit het Kenniscentrum WWZ in Brussel, het CAW Halle-Vilvoorde en het CAW Antwerpen (Centrum Algemeen Welzijnswerk) om de methodiek Vreemdgaan bij wijze van proefprojecten een keertje te organiseren voor de eigen regio en eigen netwerkpartners. Gezien de positieve feedback op de proefprojecten, kunnen we ook in de toekomst rekenen op de medewerking van deze partners.

De provinciale beheerders Vreemdgaan van de Crosslink-werkingen, in samenwerking en ondersteund door SAM, trachten de methodiek Vreemdgaan in de toekomst verder uit te breiden naar een Vlaams Vreemdgaan. Dat Vlaamse Vreemdgaan mag wat ons betreft evolueren naar een methodiek die kan ingezet worden los van doelgroepen, over provinciegrenzen heen, voor alle geledingen ongeacht sector.