Vlaams Expertisepunt Mantelzorg Vlaams Mantelzorgplan 2016-2020

Wij zijn verhuisd!

Je kan ons vinden op
icoon publicatie
Vlaams Mantelzorgplan 2016-2020
Nabije zorg in een warm Vlaanderen
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Wat is mantelzorg
Verwijder uit Mijn favorieten
Voeg toe aan Mijn favorieten
 

'Goede zorg maakt deel uit van het dagelijkse sociale leven van mensen. Deze zorg krijgt mee vorm door de inzet van vele mantelzorgers, ze geven zin en kleur aan het leven van de zorgvrager. Professionele zorg ondersteunt die participatie en betrokkenheid.

Met dit mantelzorgplan willen we dit enorm maatschappelijk kapitaal dat Vlaanderen rijk is erkennen en inzetten op een goede ondersteuning van mantelzorgers. Inzetten op de kwaliteit van leven van de mantelzorger is ook inzetten op de kwaliteit van leven van de zorgbehoevende.

Inzetten op mantelzorg kan zich niet beperken tot de brede welzijnssector. Het is een maatschappelijke keuze die over de beleidsniveaus en beleidsdomeinen heen gerealiseerd wordt.'

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De focus van het mantelzorgplan ligt op:

  • toegankelijke informatieverstrekking

  • ondersteuning op maat van de mantelzorger

  • een goede relatie met professionele zorgverstrekkers.

Het Vlaams mantelzorgplan bevat 110 actiepunten

Meer dan één op vier Vlamingen verleent zorg of biedt hulp op niet professionele basis. In vele gevallen gaat het om mantelzorg waarbij een naaste de ondersteuning opneemt voor een familielid of kennis met een concrete zorgnood. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden, emotionele steun, dagtoezicht, persoonsverzorging. De 110 actiepunten zetten in op op de kwaliteit van leven van de mantelzorgers en dus ook op de kwaliteit van leven van de zorgbehoevende.

Het mantelzorgplan is opgebouwd rond 4 grote thema's

  • Maatschappelijke erkenning en waardering van mantelzorgers

  • Ondersteuning op maat

  • Samenwerking tussen informele en professionele zorg

  • Jonge mantelzorg

Auteur(s)

Jo Vandeurzen

Uitgeverij

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Jaar

2016

Thema's

Alle thema's