Vlaams Expertisepunt Mantelzorg Verslag Raad van Inspiratie april 2018

Wij zijn verhuisd!

Je kan ons vinden op
Verslag Raad van Inspiratie april 2018
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
 
Verwijder uit Mijn favorieten
Voeg toe aan Mijn favorieten
 

Op 23/04/2018 organiseerde het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg een  "Raad van inspiratie". Onder deze noemer brengen we twee keer per jaar mensen samen om elkaar te informeren, kennis te delen en te inspireren rond goede praktijken, maar ook om te praten over de noden op het terrein van mantelzorg. 

Op de agenda van de laatste bijeenkomst:

1. Een korte stand van zaken van de uitbouw van de website.

2. Praktijkvoorbeelden die inzetten op het versterken van de draagkracht van mantelzorgers

Aan de hand van coaching en begeleiding door experten komen tot een verhoogde draagkracht bij mantelzorgers die te kampen hebben met verlies en rouw.

3. Inleiding door Jan Steyaert met een link naar Dementie en nu?

4. Uiteenzetting door Mary Mittelman (Universiteit van New York)

Mittelman vertelt over haar jarenlang onderzoek rond mantelzorgers voor personen met dementie. Aan de hand van haar onderzoek toont zij aan dat begeleiding van mantelzorgers (en hun familie) niet alleen leidt tot meer veerkrachtige mantelzorgers, maar ook dat de mantelzorg langer vol te houden is en opname in een woonzorgcentrum tot wel 557 dagen uitgesteld wordt. Door als samenleving in te zetten op een degelijke ondersteuning van mantelzorgers, worden er ook heel wat middelen bespaard in de sociale zekerheid. Dit was niet het opzet of onderwerp van het onderzoek, maar wel een zeer interessant neveneffect. 

Je kan het volledige verslag nalezen met ook de reacties van de deelnemers. 

Dank aan de sprekers en de aanwezigen. 

Notities to do's bij vergadering

Thema's

Alle thema's