Vlaams Expertisepunt Mantelzorg Verlof voor medische bijstand

Wij zijn verhuisd!

Je kan ons vinden op
Verlof voor medische bijstand
Verlof voor medische bijstand is een thematisch verlof dat je kan opnemen om te zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Mantelzorg en werk
Verwijder uit Mijn favorieten
Voeg toe aan Mijn favorieten
RVA

Voorwaarden

Het moet gaan over een gezins- of familielid dat zwaar ziek is. Dit wordt beoordeeld door de behandelende arts. Hij/zij bepaalt of het nodig is dat jij ondersteuning biedt en hiervoor jouw loopbaan onderbreekt. Om dit aan te tonen heb je een attest van de arts nodig.

Verlof voor medische bijstand kan binnen alle sectoren aangevraagd worden en is een recht. In bedrijven met minder dan 10 werknemers is enkel voltijds zorgverlof een recht. Het kan wel uitgesteld worden.

Duurtijd

Je kan:

  • Voltijds stoppen met werken gedurende maximum 12 maanden
    Voor alleenstaanden die zorgen voor een kind jonger dan 16 jaar is dit maximum 24 maanden.

  • Halftijds werken (als je minstens 3/4de werkt)
    of 4/5de werken (als je voltijds werkt) gedurende maximum 24 maanden
    Voor alleenstaanden die zorgen voor een kind jonger dan 16 jaar is dit maximum 48 maanden.

Je vraagt een onderbreking aan voor minimum één maand en maximum 3 maanden.

Een bijzondere vorm is het kort zorgverlof bij de hospitalisatie van je minderjarig kind. Dan kan je zorgverlof opnemen voor één week, verlengbaar met één week.

Financiële tegemoetkoming

Je ontvangt een onderbrekingsuitkering van de RVA. Dit is een vast bedrag dat niet berekend wordt op basis van je loon.

Tip: werk je in het Vlaams Gewest, dan kan je een extra aanmoedigingspremie aanvragen.

Hoe aanvragen?

Verwittig schriftelijk jouw werkgever (via aangetekende brief of door een brief in tweevoud te laten onderteken door jou werkgever). Dit moet in principe 7 dagen vooraf, maar het kan ook korter. Vraag dus zeker na wat de afspraken hierrond zijn in jouw bedrijf.

Nadien dien je een aanvraag met het formulier C61 - medische bijstand in bij de RVA. Een deel moet ingevuld worden door je werkgever en een deel door jou. Dit kan ook online.

Waar kan ik terecht?

Alle informatie over hoe je het aanvraagt, de voorwaarden,  de onderbrekingsuitkering,… vind je op de website van RVA.

Je personeelsdienst of vakbond (indien je erbij bent aangesloten) kunnen je ook verder helpen.

Veel gestelde vragen

Kan ik het verlof voor medische bijstand combineren met andere vormen van verlof?

Het verlof voor medische bijstand kan je combineren met:

Vrouw duwt rolstoel man in een park

Thema's

Alle thema's