Vlaams Expertisepunt Mantelzorg Privacyverklaring

Wij zijn verhuisd!

Je kan ons vinden op
Privacyverklaring
We willen je graag informeren over ons privacybeleid en de cookies die we gebruiken.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
 
Verwijder uit Mijn favorieten
Voeg toe aan Mijn favorieten
 

Wie zich registreert op www.mantelzorgers.be of zich inschrijft op onze nieuwsbrief, laat persoonsgegevens achter.

Daarnaast maakt onze website gebruik van verschillende soorten cookies. We vinden het belangrijk dat je zelf controle hebt over jouw online privacy. Daarom willen we je graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken, en hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

1. Cookies

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt gezet zodra je onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website.

Functionele en niet-functionele cookies

Er zijn functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Daarnaast plaatsen we ook niet-functionele cookies. Deze zijn niet noodzakelijk om de website correct te laten functioneren.  Een voorbeeld daarvan zijn analytische cookies. Ze geven ons waardevolle informatie over welke website-onderdelen populair zijn, en op welke fronten we onze website kunnen verbeteren. Deze informatie is altijd anoniem: we kunnen de gegevens die we via deze cookies krijgen niet koppelen aan personen of persoonsgegevens.

Een ander voorbeeld van niet-functionele cookies zijn de cookies voor social-media buttons: ze laten je toe om inhoud van onze website te delen op andere platforms. Deze cookies worden niet door ons, maar door social-media-bedrijven (Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn en Google) geplaatst. Zo kunnen zij je herkennen wanneer je ingelogd bent op hun sociale netwerken. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina's die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen we naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

Cookies blokkeren en verwijderen

Je kan ervoor zorgen dat je browser cookies blokkeert en verwijdert. Wanneer je ervoor kiest om alle cookies te blokkeren – dus zowel functionele als niet-functionele- dan kan het zijn dat een website minder goed werkt. Het is daarom ook mogelijk om een selectie te maken van cookies die je wilt blokkeren.

Hoe je dit precies doet, is voor iedere browser verschillend. Klik op "Instellingen", "Help" of "Zoek" van je browser om na te gaan welke stappen je precies moet ondernemen.

2. Privacyverklaring

Wie beheert deze website?

Deze website wordt beheerd door het Vlaams Mantelzorgplatform vzw.
Ondernemingsnummer : BE0680719769
Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee iemand geïdentificeerd kan worden: een naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, foto… Daar vallen ook digitale gegevens zoals gebruikersnamen onder.

Welke persoonsgegevens slaan we op?

Wanneer je je niet registreert en/of niet inschrijft op onze nieuwsbrief: geen.

Wanneer je je registreert op mantelzorgers.be

  • Je naam
  • Je e-mailadres
  • Je nieuwsbrief-voorkeuren. Wanneer je aangeeft dat je e-mails van ons wil ontvangen, kom je automatisch terecht op onze mailinglijst.

Wanneer je je registreert op mantelzorgers.be, maak je zelf een wachtwoord aan. Daarmee kan je inloggen. We bewaren deze gegevens versleuteld.

Wij kunnen je wachtwoord niet zien. Wanneer je je wachtwoord vergeet, kan je nieuwe inloggegevens aanvragen. Je ontvangt dan een standaard wachtwoord dat je zelf kan wijzigen. We raden je aan om dat ook te doen.

Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief

  • Je naam
  • Je e-mailadres

Hoe gebruiken we je persoonsgegevens?

We gebruiken jouw persoonsgegevens enkel als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven door middel van het aanmaken van een account op onze website en/of je in te inschrijven op onze nieuwsbrief. Indien je een account hebt aangemaakt op onze website, verwerken we jouw gegevens in het kader van het beheer van deze account en om je te contacteren in verband met jouw account. We gebruiken jouw e-mailadres voor het verzenden van updates over onze activiteiten en nieuws met betrekking tot mantelzorg in Vlaanderen, als je hebt aangegeven dat je deze wilt ontvangen. Je kan je afmelden voor deze mailinglijst via deze link. Deze link zal je ook telkens vinden onderaan de mails die we sturen. Je kan je ook uitschrijven door een mail te sturen naar info@expertisepuntmantelzorg.be met de boodschap 'uitschrijven nieuwsbrief'.

Hierbuiten gebruiken we je  persoons- en gebruiksgegevens niet voor commerciële of marketingdoeleinden. We geven je gegevens ook niet door aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren jouw gegevens tot wanneer jij jouw toestemming intrekt en dus jouw account verwijdert (of ons de opdracht geeft om deze te verwijderen) en/of je afmeldt van onze mailinglijst.

Inzage, wijzigen of verwijdering van jouw gegevens

Je kan jouw gegevens kosteloos laten schrappen of verbeteren. Als je een account hebt kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en te wijzingen. Je kan ook contact met ons opnemen via info@expertisepuntmantelzorg.be om de gegevens op te vragen, te wijzigen, jezelf van onze mailinglijst te laten verwijderen, of om je account met bijbehorende gegevens te verwijderen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan. We zijn eveneens niet verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens die je prijsgeeft aan het publiek domein.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wie contacteer ik als ik privacyvragen heb?

Als je vragen of opmerkingen hebt betreffende deze privacyverklaring kan je contact met ons opnemen via info@expertisepuntmantelzorg.be.

Wettelijke basis van privacyverklaring

De volgende wetgeving is van toepassing:

De Privacywet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Voor de EER relevante tekst)

Klacht neerleggen

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 juli 2019.


Thema's

Alle thema's