Vlaams Expertisepunt Mantelzorg Over ons

Wij zijn verhuisd!

Je kan ons vinden op
Over ons
Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg verzamelt informatie en kennis, maar ook interessante tips, publicaties en tools rond mantelzorg in Vlaanderen en daarbuiten.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
 
Verwijder uit Mijn favorieten
Voeg toe aan Mijn favorieten
 

Het expertisepunt is er voor

 • Mantelzorgers
 • Professionelen die samenwerken met mantelzorgers
 • Onderwijsinstellingen, leerkrachten en docenten die oog hebben voor mantelzorg in de opleiding en bij hun leerlingen
 • Organisaties die oog hebben voor personeelsleden die mantelzorger zijn
 • Gemeentes die ondersteuning willen bieden aan mantelzorgers die er wonen 

Iedereen die mantelzorg een warm hart toedraagt 

Onze missie

Het Vlaams expertisepunt mantelzorg stimuleert, initieert en coördineert acties over mantelzorg, met als doel een betere ondersteuning voor mantelzorgers. We maken werk van een sterk maatschappelijk draagvlak voor mantelzorg.

Onze opdrachten

 • Informatie over mantelzorg toegankelijk maken
 • Knowhow bundelen en kennisopbouw stimuleren 
 • Sensibilisering rond mantelzorg
 • Ondersteunen van visievorming
 • Verspreiden van goede praktijken, methodieken en instrumenten rond mantelzorg
 • Stimuleren van uitwisseling van goede praktijken en samenwerking tussen actoren op het terrein van mantelzorg
Historiek

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg werd opgericht in 2017, in een samenwerking tussen het Vlaams Mantelzorgplatform vzw en SAM vzw,  steunpunt Mens en Samenleving. Het was één van de acties uit het Mantelzorgplan van de Vlaamse overheid.

SAM vzw, steunpunt Mens en Samenleving zet zich in voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen en ondersteunt praktijkwerkers, sociale organisaties en beleidsmakers in het vinden van antwoorden op welzijnsproblemen en sociale uitsluiting.

Het Vlaams Mantelzorgplatform is een samenwerkingsverband tussen zes erkende mantelzorgverenigingen in Vlaanderen:

De verenigingen ondersteunen mantelzorgers en zorgvragers. Zij informeren mantelzorgers en behartigen hun belangen op plaatselijk en nationaal niveau. Ze organiseren ontspannende en/of informatieve activiteiten, zoals lotgenotencontacten, infosessies en mantelzorgvakanties voor mantelzorgers én zorgvragers.  Zo zorgen deze verenigingen voor lokale verankering en houden ze de vinger aan de pols. Elke vereniging doet dit vanuit haar eigen achtergrond en expertise.

Doe je mee?

Heb je interessante informatie die we kunnen delen via deze website, neem contact met ons op. 

Wil je het expertisepunt mee bekend maken bij mantelzorgers en/of professionelen die met hen samenwerken. Neem dan een kijkje op deze pagina en maak gebruik van het kant-en-klare promotiemateriaal. Hou ons op de hoogte via info@expertisepuntmantelzorg.be als je er mee aan de slag gaat, wij kijken graag mee.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je HIER in. 

Thema's

Alle thema's