Vlaams Expertisepunt Mantelzorg Mantelzorgvriendelijke school

Wij zijn verhuisd!

Je kan ons vinden op
Mantelzorgvriendelijke school
Hoe werken aan een schoolomgeving die jongeren in een mantelzorgsituatie ondersteunt?
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Mantelzorg in het onderwijs
Verwijder uit Mijn favorieten
Voeg toe aan Mijn favorieten
 

​Een jonge mantelzorger is iemand die opgroeit in een gezin waarvan de vader, moeder, broer, zus of grootouder zorg nodig heeft. Hij/Zij kan of durft  hier niet altijd mee naar buiten komen. Als je als schoolomgeving bewust bent van deze situatie en begrip toont, dan zal de jongere zich gesteund voelen.  

Maak je school mantelzorgvriendelijk!

Met het project 'Samen naar een mantelzorgvriendelijke school' bouwt Samana samen met scholen aan een ondersteunde schoolomgeving voor jonge mantelzorgers. Scholen die instappen in het project werken een jaar lang rond dit thema.

 • Eerste trimester: bevraging van alle leerlingen en leerkrachten.
 • Januari: actiedag waarop we plannen smeden om de school mantelzorgvriendelijk te maken.
 • Tweede trimester: uitwerking plannen
 • Derde trimester: slotmoment waarop alle resultaten bekend gemaakt worden. 

Samana tracht hierbij de werklast voor scholen zo laag mogelijk te houden. Meer informatie vind je hier. Wil je als school deelnemen aan dit project? Mail naar info@samana.be

Scholennetwerk voor jonge mantelzorgers

Om de resultaten van het project mantelzorgvriendelijke school meer duurzaam te maken, richtte men ook het scholennetwerk voor jonge mantelzorgers op. Het doel van dit netwerk is:

 • Informatie en inspiratie
 • Uitwisselingsdag
 • Vorming
 • Communicatie rond de inspanning die gebeuren op de scholen
 • Boeiende ontmoetingen met internationale collega's

Meer informatie? Contacteer Samana via info@samana.be of surf hier naar de informatiepagina. 

Resultaten pilootproject Samana (bron: Samana)

Samana startte in 2017 met het project rond mantelzorgvriendelijke scholen. Het pilootproject werd uitgerold in drie scholen in Limburg (Kindsheid Jesu Hasselt, Hast en Humaniora KJ).

Aan de hand van een bevraging ontdekten ze:

 • Hoe bekend de term 'jonge mantelzorger' is op hun school

 • Hoeveel jonge mantelzorgers er zijn op hun school  

Weergave resultaten onderzoek jonge mantelzorgersVervolg weergave onderzoeksresultaten jonge mantelzorgers

Via werkgroepen gaven ze invulling aan wat een 'mantelzorgvriendelijke school' betekent. Dit werd gedaan samen met leerlingen, leerkrachten, directie, ouders, medewerkers van het CLB,… zodat het breed gedragen is en van onderuit gesteund.

Het concrete resultaat was:

 • Een visietekst rond jonge mantelzorgers op school dat als basis kan opgenomen worden in het schoolreglement;

 • Een lespakket voor leerkrachten om het thema 'jonge mantelzorgers' aan bod te laten komen tijdens de les;

 • Een eindwerk rond mantelzorg waarin het thema 'jonge mantelzorgers' opgenomen wordt;

 • Een sensibiliserend filmpje over jonge mantelzorgers dat door de school gebruikt zal worden.Thema's

Alle thema's