Vlaams Expertisepunt Mantelzorg Mantelzorg in het onderwijs

Wij zijn verhuisd!

Je kan ons vinden op
Meisje bijt in appel
Mantelzorg in het onderwijs
Maak mantelzorg zichtbaar en bespreekbaar
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
 
Verwijder uit Mijn favorieten
Voeg toe aan Mijn favorieten

​In Vlaanderen zijn er naar schatting 40.000 jongeren die thuis zorgtaken opnemen. Dit is tot op heden een schatting, want er zijn geen exacte cijfers over. Volgens een uitgebreide studie door Kind en Samenleving zijn deze jonge mantelzorgers zich vaak niet bewust van hun status als mantelzorger. Als onderwijsinstelling heb je een sleutelrol in de erkenning en ondersteunen van jonge mantelzorgers. Hoe kan je deze sleutelrol ten volle uitbouwen? Wees je er van bewust dat mantelzorgsituaties de onderwijskansen kunnen beïnvloeden.

Hoe werken aan mantelzorg binnen het onderwijs?

Mantelzorg integreren in opleidingen/lessenpakket 

Mantelzorgers betrekken als volwaardige partners in de zorg begint al bij de opleidingen. Studenten die een opleiding volgen tot verzorgende, verpleegkundige, ergotherapeute of ander zorgberoep moeten al van in hun opleiding contextgericht werken en oog hebben voor de ruimere omgeving van de zorgvrager. In Vlaanderen zijn hiervan goede praktijkvoorbeelden te vinden.

Werk maken van een mantelzorgvriendelijke school

Als school kan je een beleid uitwerken dat inzet op de ondersteuning  van jonge mantelzorgers. Dit kan door mantelzorg te integreren in het lespakket waardoor jongeren zich meer bewust zijn van wat mantelzorg betekent. Maar ook door als school alert te zijn voor specifieke situaties van jonge mantelzorgers en door mantelzorg bespreekbaar te maken. Zo kan je aanspreekpunten voorzien, infosessies organiseren, informatie verstrekken op de schoolwebsite,…


Inspirerende voorbeelden zijn:

 
 
 
 
 

Gerelateerde activiteiten

Gerelateerd nieuws

Thema's

Alle thema's