Vlaams Expertisepunt Mantelzorg Disclaimer

Wij zijn verhuisd!

Je kan ons vinden op
Disclaimer
Wij willen onze sitebezoekers zo goed mogelijk informeren en inspireren. Onze inhoud is met de grootste zorg samengesteld.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
 
Verwijder uit Mijn favorieten
Voeg toe aan Mijn favorieten
 

Toch kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van deze informatie door onze sitebezoekers.

Het gebruik van tools en informatie die we op deze website publiceren gebeurt dan ook altijd en volledig voor jouw eigen rekening en risico.

Copyright

Wij willen met onze website informatie over mantelzorg toegankelijk maken voor iedereen. Toch willen wij vragen om niets van deze website te verveelvoudigen of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor educatieve, pedagogische en sociale doeleinden die geen commercieel oogmerk hebben, mag al het materiaal vrij gebruikt worden mits correcte bronvermelding van deze website.

Het copyright van de materialen (zoals bv. tools en publicaties) en/of websites waar wij naar doorlinken, behoort toe aan de uitgever van dit materiaal of website. Toestemming voor gebruik van deze materialen en/of materialen van deze websites dient dan ook aangevraagd te worden bij de verantwoordelijke uitgever.

Auteursrechten en beeldrechten

Wij gaan zorgvuldig om met auteurs- en beeldrechten. Heb je een vraag of een opmerking hierover? Neem dan contact met ons op.

Thema's

Alle thema's