Wonen

De verblijfplaats van een minderjarige is een belangrijk aspect in de zorg voor zijn ontwikkeling en integriteit, maar is ook als juridisch gegeven belangrijk. Een minderjarige zonder officiële verblijfplaats kan als administratief onbestaande worden beschouwd. Dit verhindert niet zijn recht op jeugdhulp, maar zal wel impact hebben op tal van sociale rechten.

Een minderjarige mag in principe nog niet zelf bepalen waar hij of zij woont. De minderjarige heeft steeds de toestemming van zijn ouders of voogd nodig om alleen te gaan wonen of elders dan bij zijn ouders te wonen, en om zijn adres te veranderen. Pas bij de meerderjarigheid kan een jongere zelf beslissen waar hij gaat of staat.

Voor sommige jongeren is het beter om al eerder alleen te gaan wonen of om elders te gaan wonen. Binnen de jeugdhulpverlening kunnen jongeren vrijwillig ( met instemming van de ouders en afhankelijk van de bekwaamheid ook van de jongere) of gedwongen ( na tussenkomst van de jeugdrechter) opgevangen worden in een voorziening of pleeggezin, voor kortere of langere tijd.

Bij het alleen gaan wonen, duiken veel uitdagingen voor jongeren op: het zoeken naar een woning en naar een opleiding of werk, inschrijven bij het OCMW en de werkloosheidsdienst, administratie begeleiding bij de bank, omgaan met geld en papieren,structureren van huishoudelijke taken, ….

Wonen gaat ook gepaard met een eigen plekje en privacy. Hebben minderjarigen recht op een eigen kamer/eigen bed ? Wie mag de kamer betreden en met welke redenen ?

Onder dit thema vind je informatie over : domicilie, ambtshalve schrapping, dakloos zijn, financiële ondersteuning bij het alleen gaan wonen, de woningmarkt en minderjarigen, wonen en privacy,....​

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be