Weigering om kind te laten vaccineren tegen poliomyelitis
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge (corr.) 4 oktober 2017, nummer 2017/2125

​De feiten

De ouders van V. werden vervolgd om in strijd met het KB van 26 oktober 1966 hun dochter niet te hebben laten vaccineren tegen poliomyetilis, en dit vanaf 6 februari 2013 tot heden. Op 14 april 2016 maakte de FOD Volksgezondheid melding aan het openbaar ministerie van het feit dat V. (geboren in 2013) niet gevaccineerd werd tegen poliomyelitis, hoewel dit wettelijk verplicht gesteld werd.


In haar verhoor verklaarde de moeder, dat zij niet van plan was haar kind te laten inenten en dat ze haar zoon ook niet had laten inenten. De vader verklaarde eveneens dat hij weigerde zijn dochter te laten inenten.
De ouders vroegen de vrijspraak omdat zij van oordeel waren dat de vaccinatieplicht het gevolg is van een samenzwering tussen de overheid en de farmaceutische sector, dat deze vaccins kwik of andere zware metalen zouden bevatten, en autisme, kanker en wereldwijde onvruchtbaarheid zouden veroorzaken. Deze zienswijze werd volgens de rechtbank door de ouders op geen enkele wijze wetenschappelijk onderbouwd of gestaafd, zodat van vrijspraak geen sprake kon zijn. Het komt de rechtbank geenszins toe om de betreffende wetgeving op haar waarde of nut vanuit medisch oogpunt te beoordelen.

De strafmaat

De feiten zijn ernstig. De ouders tonen weinig bekommernis om het fundamentele recht van hun minderjarig kind op een gezond leven en om de volksgezondheid in het algemeen, wat blijk geeft van een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin ten aanzien van hun kinderen en de gemeenschap.
Het gedrag van de ouders kan maatschappelijk niet worden getolereerd en dient maatschappelijk streng te worden afgekeurd en beteugeld.


De straftoemeting moet niet alleen de vergeldingsbehoefte dienen maar ook de preventie. De op te leggen straf moet dan ook van aard zijn de beklaagden ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan dergelijke feiten schuldig te maken, hen aan te sporen tot meer verantwoordelijkheidsbesef en tot het naleven van de wet. Tevens dient rekening gehouden te worden met de aard en de objectieve ernst van de bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van de beklaagden.


De vader heeft de Poolse nationaliteit, geboren in 1968. Hij werd in het verleden reeds tweemaal veroordeeld wegens verkeersinbreuken en valsheid in geschrifte. De moeder heeft de Poolse nationaliteit en werd in het verleden veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De ouders bevinden zich bovendien in staat van bijzondere herhaling ingevolge het arrest van het hof van beroep te Gent van 19 december 2013 (in kracht van gewijsde getreden op 4 januari 2014), waarbij zij voor identieke feiten (gepleegd ten aanzien van hun zoon A.) werden veroordeeld tot een effectieve geldboete van 50 euro.


De staat van bijzondere herhaling eindigt, bij toepassing van artikel 5, 2e lid van de Gezondheidswet van 1 december 1945 – evenwel vanaf het tijdstip dat de nieuwe feiten meer dan twee jaar na de eerdere veroordeling plaatsvonden, in deze op 4 januari 2016.


Rekening houdend met voorgaande elementen was de rechtbank van oordeel dat een effectieve gevangenisstraf van 16 dagen en een effectieve geldboete van 800 euro in hoofde van de vader en de moeder, passend en noodzakelijk zou zijn, teneinde de ouders de ernst van de feiten te doen inzien en hen ervan te weerhouden om in de toekomst gelijkaardige feiten of andere misdrijven te plegen.

Wat is poliomyelitis

De ziekte wordt veroorzaakt door een erg besmettelijk virus. Besmetting met dit virus kan leiden tot progressieve verlammingen, met soms de dood tot gevolg. De vaccinatie tegen poliomyelitis werd in België in 1967 wettelijk verplicht.


Auteur: Christine Melkebeek, voorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen


Bron

 

  • Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge (corr.) 4 oktober 2017, nummer 2017/2125.


Trefwoorden:


- Verplichte vaccinatie poliomyelitis
- KB 26 oktober 1966
- Recht van kind op een gezond leven
- Gezondheidswet van 1 december 1945
- Effectieve gevangenisstraf

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be