WRONGFUL LIFE- ARREST MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID
Rechtspraak  02/03/2012

Arrest Hof van Beroep Gent 3 november 2011, 2010/AR/1768 onuitgegeven

​Het Gentse Hof van Beroep velde op 3 november 2011 een arrest inzake een wrongful life vordering. De ouders van X, die geboren werd met een open rug, en met een mentale achterstand na een hersenabces, stelden een vordering tot schadevergoeding in tegen de gynaecoloog en artsen die de zwangerschap hadden opgevolgd en volgens hen oorzaak waren van het niet tijdig signaleren van de handicap van hun kind. De gynaecoloog had de afwijking pas na dertig weken zwangerschap onderkend en gesignaleerd.

Prenataal onderzoek

Het bij herhaling niet signaleren en interpreteren van een abnormaal AFP-test was de directe oorzaak dat de ernstige malformatie bij de foetus pas laattijdig werd vastgesteld. Dit leidde tot een verloren kans op vervroegde zwangerschapsafbreking. Zwangerschapsterminatie is in België ook na een termijn van 25 weken, de grens van levensvatbaarheid, mogelijk. Hiervoor gelden strikte voorwaarden die de ernst van de aandoening en de wijze van procedure beschrijven. De mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor zulk een laattijdige zwangerschapsafbreking is in deze zaak niet bekend gemaakt aan de ouders.

Rechtsleer

Volgens bepaalde rechtsleer is elke vergelijking tussen de toestand van een gehandicapt bestaan en van een niet-bestaan, volstrekt onmogelijk. Om die reden (het toch bestaan) zou aan het kind zelf geen enkele schadevergoeding kunnen worden toegekend.

Recht op schadevergoeding

Het Gentse Hof van Beroep is het met die zienswijze niet volledig eens. Meer bepaald is het Hof van oordeel dat een vergelijking met een toestand van niet bestaan, niet belet dat het bestaan van vergoedbare schade kan worden vastgesteld: bepaalde morele schade van het kind en ook de extra uitgaven die het ingevolge zijn handicap heeft. Eenieder heeft op grond van zijn menselijke waardigheid een recht op minimale levenskwaliteit. Kinderen bij wie dat recht geschonden is door hen ingevolge een beroepsfout geboren te laten worden in een deerniswekkende toestand van uitzichtloos lijden, hebben daarom recht op schadevergoeding. Het Gentse Hof kende een schadevergoeding toe aan de ouders en aan het kind.

Auteur: Christine Melkebeek

Bronnen:

  • HvB Gent, 3 november 2011, 2010/AR/1768 onuitgegeven
  • R. KRUITHOF, "Schadevergoeding wegens de geboorte van een ongewenst kind?", R.W. 1986-87, 2738-2758.
  • J.M. PIRET, "Wrongful life" en de zaak Rukiyé. Heeft een genetisch zwaar beschadigde foetus een in rechte beschermd belang bij zijn eigen abortus?", NjW 2011, 354-365
  • Brussel 25 mei 2010, RGAR 2010, 14674, noot N. ESTIENNE.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be