Week-weekregeling na echtscheiding als ouders ver uit elkaar wonen
Rechtspraak 24/02/2014

Hof van beroep Gent, 18 september 2013, na tussenarrest 6 februari 2013, onuitg. 2012/JR/97.

​Wanneer beide ouders ver uit elkaar wonen, is een week/weekregeling niet haalbaar. Een passende beslissing kan dan zijn hoofdverblijf bij de moeder en bijkomend verblijf bij de vader.

DE FEITEN

Het voorwerp van deze zaak omvat de verblijfs- en onderhouds- en kostenregeling voor de 5-jarige X, zijn ouders zijn niet gehuwd. Relatiemoeilijkheden leidden tot een breuk. Beide ouders verhuisden en leven elk opnieuw in een nieuw samengesteld gezin op meer dan 100 km van elkaar verwijderd.

VERBLIJFSREGIME : AFSTAND WOONPLAATSEN OUDERS

De afstand tussen de beide woonplaatsen van de ouders (ruim 100 km) brengt mee dat een week/weekregeling niet haalbaar is.

De sociale studie kwam reeds tot dit besluit en advies. De jeugdrechtbank nam de meest passende beslissing met het hoofdverblijf van het kind bij moeder en een bijkomend verblijf bij vader.

De vader verklaart dat een week/weekregeling volgens hem inhoudt dat de moeder opnieuw naar haar geboortestreek zal moeten verhuizen. Dit valt evident buiten de beslissingsmacht van het hof. Schoolgang, moederlijke opvang en huiselijke omgeving bij mama zijn in orde. Ook voordien was dit verblijfsregime het meest passend.

KERST-PAAS-EN ZOMERVAKANTIE

Wat de kerst-, paas- en zomervakantie betreft stelt het hof van beroep als basisregeling een gelijkmatige verdeling voor, zoals bepaald door de eerste rechter, met de mogelijkheid voor de ouders om daar steeds in onderling overleg van af te kunnen wijken

De ouders dienen hun verantwoordelijkheid te nemen voor het onderling over en weer vervoer van hun kind. Er is een afwisselend vervoer met ophalen door vader bij moeder en terughalen door moeder bij vader. Ook hiervan kunnen partijen in onderling overleg afwijken.

DE ONDERHOUDS- EN KOSTENREGELING

Vader gaat ermee akkoord om in het huidige verblijfsregime voor het kind aan moeder 175 € onderhoudsbijdrage per maand te betalen, de kinderbijslag bij moeder te laten toekomen en de buitengewone kosten elk bij helften te dragen.

HET HOF

Het hof bekrachtigde het voorlopig deelakkoord tussen de ouders waarbij voorzien werd dat X een bijkomend verblijf zal hebben bij vader tijdens de volledige krokus- en herfstvakantie van zondag 18 uur tot de daarop volgende zondag om 18 uur.
X zal het weekend van moederdag bij moeder doorbrengen en dat van vaderdag bij vader.

Auteur: Christine Melkebeek, vice-voorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

Bron:

  • Hof van beroep Gent, 18 september 2013, na tussenarrest 6 februari 2013, onuitg. 2012/JR/97.

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be