Vlaanderen bouwt aan een jeugddelinquentierecht. Uithandengeving blijft anomalie.

S. PLEYSIER
2018
 

Vlaanderen zet momenteel een eigen jeugddelinquentierecht in de steigers. In dat traject kregen wetenschappers, terreinwerkers, jongeren en hun ouders een stem. Dit jeugddelinquentierecht zal evidence-based zijn. Wat werkt, moet versterkt worden. Waarom blijft de fel bekritiseerde uithandengeving dan toch overeind?

Met het vasthouden aan de uithandengeving ondergraaft de Vlaamse Regering meteen het evidence-based werken als centraal uitgangspunt van het decreet. Dit is een politieke keuze die ingaat tegen bevindingen uit nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek.

Het systeem van uithandengeving is contraproductief bij het terugdringen van jeugddelinquentie. Wetenschappers zijn behoorlijk unaniem: niet doen, die uithandengeving.

‚Äč

Bron

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be