Vrederechter censureert facebookpagina van echtgenoten
Rechtspraak 01/08/2012

Vred. Ninove 3 mei 2012, AR12A356, onuitg.

​Beschikking dringende en voorlopige maatregelen

In een beschikking met dringende en voorlopige maatregelen heeft de vrederechter van het kanton Ninove echtgenoten verboden om lasterlijke of beledigende commentaar over elkaar of de kinderen te verspreiden via publieke fora, onder verbeurte van een dwangsom.

Verbod commentaar via sociale media

Er is geen gepubliceerde rechtspraak waarin de vrederechter echtgenoten met zoveel woorden verbiedt om een bepaalde commentaar weer te geven via sociale media en in zekere zin dus censuur uitoefent op de inhoud van een persoonlijke pagina op een sociale netwerksite.

Het wereldwijde bereik en de grote impact van de sociale media waarvan verbitterde en/of rancuneuze ex-partners gretig gebruik maken in hun strijd tegen elkaar, heeft tot gevolg dat de kinderen niet zelden het slachtoffer worden van dit onbezonnen en onverantwoorde gedrag van hun ouders.

Bronnen:

  • Vred. Ninove 3 mei 2012, AR12A356, onuitg.
  • G. VERSCHELDEN, "Vrederechter censureert Facebookpagina van echtgenoten", De Juristenkrant 27 juni 2012, 1.
  • www.legalworld.be

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be