Voorlopige maatregel naar aanleiding van een MOF- Integrale zorg op maat bieden
Rechtspraak 27/11/2013

Jeugdrechtbank Antwerpen 9 juli 2013, onuitg., nr. 31.680/6

​DE FEITEN

Op 9 juli 2013 vorderde de procureur des Konings van Antwerpen dat de jeugdrechtbank maatregelen zou nemen ten aanzien van een minderjarige die betrokken zou zijn geweest bij feiten van verboden wapendracht, vernieling van goederen met geweld of bedreiging, opzettelijk slagen en verwondingen te hebben gebracht aan een opvoedster en bedreiging door gebaren.
De minderjarige werd dezelfde dag van de feiten aangehouden en voorgeleid bij de jeugdrechter.

DE JEUGDRECHTER

Zonder nu reeds uitspraak te doen over schuld of onschuld, is de jeugdrechter van oordeel dat het aangewezen is dat er al in deze voorlopige fase van de procedure maatregelen worden getroffen.

De minderjarige raakt in de voorziening echter in een crisissituatie naar aanleiding van het organiseren van time out mogelijkheden, waartegen minderjarige in verzet ging, door agressie gericht tegen het opvoedend personeel.

Zowel qua leeftijd, als wat betreft de kwalificatie komt de minderjarige niet in aanmerking voor de gesloten afdeling van de gemeenschapsvoorziening.
Talloze reguliere voorzieningen binnen buiten de regio hebben geen beschikbare capaciteit voor een crisisopname, en ook de thuiscontext van de minderjarige komt niet in aanmerking.

INTEGRALE ZORG OP MAAT

Het Obervatie- en behandelingscentrum N. (OBC), is, met kennis van zaken over de achtergrond van de problematiek, bereid tot opname.

Door de beperkingen, opgelegd door het crisisteam – 18, is dit evenwel beperkt tot één overnachting, wat –volgens de jeugdrechter- met het oog op gepaste zorgverstrekking bedenkelijk is en in strijd met de wens van de decretale wetgever om integrale zorg op maat te bieden.

Het OBC N.is immers bereid de vervolghulp verder te zetten, mits een redelijke time out periode van 14 dagen, niet in het minste, wegens de victimisatie van het opvoedend personeel en ondanks het feit dat de voorziening, met professionele realiteitszin een begeleidingsaanbod voor langere tijd beschikbaar stelde.

Deze korte opname is evenwel thans in het belang van de minderjarige om de nachtelijke opsluiting in een politiecel te vermijden.

BESLISSING JEUGDRECHTER

De jeugdrechter beveelt dat de minderjarige wordt toevertrouwd aan OBC M., in het kader van een crisisopvang van één nacht, maatregel met tussenkomst van de subsidiërende overheid in de kosten. De sociale dienst kreeg toezegging voor de prior-opname in Mol mits een aan de intercapaanvraag voorafgaande bevestiging door de jeugdrechter dat de feiten zouden beantwoorden aan de zware categorie criminaliteit en terrorisme…

De jeugdrechter beveelt de onmiddellijke uitvoering en voorlopige tenuitvoerlegging van deze beschikking.

Auteur: Christine Melkebeek

Bron:

  • Jeugdrechtbank Antwerpen 9 juli 2013, onuitg., nr. 31.680/6

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be