Voetbalwet - stadionverbod-jeugdrechtbank kan stadionverbod niet verminderen onder het minimum van 3 maanden
Rechtspraak 24/11/2014

Cass. 13 januari 2014, nr.  C.12.0576.N, T.G.R. (Tijdschrift voor Gentse Rechtspraak) 2014, 212-213.

​Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de jeugdrechtbank te Brugge van 26 januari 2012.

De jeugdrechtbank kan het administratief stadionverbod opgelegd wegens een inbreuk op artikel 13ter van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (Voetbalwet) niet verminderen onder het minimum van 3 maanden voorzien in artikel 24 quater Voetbalwet, rekening houdende met de verzachtende omstandigheden, zoals persoonlijkheid, medische toestand, spijtbetuiging en minderjarigheid. Er is geen enkele wettelijke bepaling in de voetbalwet die dergelijke vermindering van drie maanden stadionverbod toelaat.

Jeugdrechtbank Brugge 

De jeugdrechtbank te Brugge veranderde het administratief stadionverbod tot één maand, op grond dat zij tot een andere beslissing over de duur van het stadionverbod als jeugdbeschermingsmaatregel was gekomen indien zij over dezelfde feiten had moeten oordelen in het kader van een “MOF-dossier”.

Uit de samenhang tussen artikel 62 van de Jeugdbeschermingswet en artikel 31 Voetbalwet volgt dat niet de bepalingen betreffende de vervolgingen in correctionele zaken maar dat de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing zijn op het verhaal dat door de minderjarige wordt ingesteld tegen een administratieve beslissing tot het opleggen van een sanctie als bedoeld in artikel 24 quater Voetbalwet. Bijgevolg kan aan de minderjarige een rechtsplegingsvergoeding worden opgelegd.

Hof van Cassatie

Het Hof vernietigt het bestreden vonnis van de jeugdrechtbank in zoverre dit het administratief stadionverbod dat aan de eerste verweerder (minderjarige) is opgelegd vermindert tot één maand en oordeelt over de kosten.

Auteur: Christine Melkebeek, vicevoorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

Bron:

  • Cass. 13 januari 2014, nr.  C.12.0576.N, T.G.R. (Tijdschrift voor Gentse Rechtspraak) 2014, 212-213.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be