Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijk recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen gedaan te ‘s – Gravenhage op 19 oktober 1996
Rechtspraak 26/09/2014

Wet van 5 mei 2014 houdende instemming met het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijk recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, gedaan te ’s Gravenhage op 19 oktober 1996, Belgisch Staatsblad 22 augustus 2014, 63560

​Dit verdrag trad op 1 september 2014 in werking.

De doelstellingen van het Verdrag van 19 oktober 1996 zijn de volgende:

  • de bescherming van kinderen in internationale situaties verbeteren;
  •  de conflicten vermijden tussen de rechtsstelsels van de staten ten aanzien van de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bescherming van kinderen;
  •  het belang van internationale samenwerking voor de bescherming van kinderen hernemen;
  •  bevestigen dat het belang van het kind voorop dient te staan;
  •  het Verdrag van 5 oktober 1961 betreffende de bevoegdheid der autoriteiten en de toepasselijke wet inzake de bescherming van minderjarige herzien;
  • gemeenschappelijke bepalingen vaststellen, rekening houdend met het IVRK

Bron:

  • Wet van 5 mei 2014 houdende instemming met het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijk recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, gedaan te ’s Gravenhage op 19 oktober 1996, Belgisch Staatsblad 22 augustus 2014, 63560.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be