Verbreking familiebanden door beëindiging van het vaderschap – belang van het kind – schending artikel 8 EVRM
Rechtspraak 02/05/2016

EHRM Nazarenko v. Russia 16 juli 2015, applicatienr. 39438/13

​De feiten

De Rus A. Nazarenko, geboren in 1965 en woonachtig in Rusland,  was gehuwd met X. en had een dochter geboren in 2007. In 2010 scheidde Nazarenko en de rechtbank besliste dat het kind alternerend bij haar ouders zou verblijven. Beide ouders startten een gerechtelijke procedure om de exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag toegewezen te krijgen. Vanaf maart 2011 weigerde Nazarenko ondanks verschillende rechterlijke beslissingen - die bevolen dat het kind bij de moeder zou gaan wonen – dat het kind terug naar de moeder ging. Nazarenko verdacht de nieuwe partner van de moeder van kindermisbruik. Eén jaar later ontvoerde de moeder het kind en verhinderde dat Nazarenko zijn dochter nog zag. Het onderzoek naar vermeend seksueel misbruik werd stopgezet ingevolge gebrek aan bewijs.

Ondertussen betwistte de moeder het vaderschap van Nazarenko. In juli 2012 werd vastgesteld dat Nazarenko niet de biologische vader was, in september 2012 werd zijn vaderschap door de rechtbank beëindigd, deze beslissing werd bevestigd door het hoger gerechtshof. Nazarenko verloor al zijn ouderlijke rechten, inclusief het recht om contact te hebben met zijn dochter. Daarenboven werd zijn naam verwijderd van het geboortecertificaat van het kind en de familienaam van het kind diende gewijzigd te worden.

Europees Hof voor de Rechten van de Mens - schending artikel 8 EVRM

Zich baserend op artikel 8 EVRM stapte Nazarenko naar het EHRM en klaagde over het beëindigen van zijn vaderschap, waardoor hij verhinderd werd contact te hebben met zijn dochter en de mogelijkheid om haar belangen te verdedigen in de rechtbank.

Het Hof vond dat de Russische autoriteiten gefaald hadden om in een mogelijkheid te voorzien om de familiebanden tussen Nazarenko en zijn dochter in stand te houden. Beiden hadden immers een innige emotionele band gedurende een aantal jaren als vader en dochter.

De Russische wetgeving voorziet dat het enkel voor ouders, grootouders, broeders en zusters en andere familieleden toegestaan is om contact te onderhouden. Personen zoals Nazarenko die geen familie zijn maar toch voor een lange periode gezorgd hebben voor een kind en een persoonlijke band hebben, worden verhinderd contact te hebben zonder dat hierbij rekening wordt gehouden met het belang van het kind.

Het EHRM besloot dat artikel 8 EVRM werd geschonden.

Auteur: Christine Melkebeek, vicevoorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

Bron:

  • EHRM Nazarenko v. Russia 16 juli 2015, applicatienr. 39438/13


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be