Verbetering jeugdbescherming opnieuw uitgesteld
Rechtspraak 28/01/2014

Wet van 21 december 2013 betreffende de wijziging van de inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, Belgisch Staatsblad 30 december 2013, 103435.

​De meeste minderjarigen die misdrijven plegen, kampen met een psychische problematiek. Toch stelt de regering de mogelijkheid voor jeugdrechters om therapie op te leggen met twee jaar uit.

“In artikel 65, eerste lid, van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wet betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 december 2012, worden de woorden op “1 januari 2014” vervangen door de woorden “op 1 januari 2016”.

De hervorming van het jeugdrecht die al in 2006 door het parlement werd goedgekeurd maar sindsdien nog niet helemaal in werking is getreden, legt de nadruk op de aanpak van de achterliggende problematiek. Er moet bijvoorbeeld meer aandacht zijn op herstel tegenover het slachtoffer, een werking die al opgestart is.

Op een ander deel is het wel nog wachten… jongeren zouden ook minder snel in een instelling terecht mogen komen, maar krijgen door de jeugdrechter ambulante maatregelen opgelegd. Dat kan dan gaan over psychologische of psychiatrische therapie, een behandeling bij een dienst voor seksuele opvoeding of alcohol- en drugstherapie.

Volgens kinderrechtencommissaris Vanobbergen: “ Heeft dit een grote impact. Vandaag komen heel wat jongeren niet terecht op de plaats waar ze de gepaste psychiatrische hulp krijgen. In veel gevallen krijgen ze ook pas geschikte therapie na jarenlange omzwervingen langs andere instellingen, waardoor de problematiek alleen maar verergert. We zien bovendien jonge delinquenten die in afdelingen voor volwassenen terecht komen en ook daar dus geen aangepaste hulp en begeleiding ontvangen”.

Volgens de Mechelse jeugdrechter Caluwé zou de invoering van deze wet de zaken veel eenvoudiger maken. “Nu moeten we zulke maatregelen opleggen via een omweg. En doordat er geen algemeen kader is, verschilt het aanbod per arrondissement. Soms is er wel een project dat zich richt op jongeren, dan weer niet. De wetgeving zou overal dezelfde moeten zijn om voldoende aanbod te garanderen.”

Bronnen:

  • Wet van 21 december 2013 betreffende de wijziging van de inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, Belgisch Staatsblad 30 december 2013, 103435.
  • N. VANHECKE, “Therapie jonge criminelen op lange baan geschoven”, De Standaard 13 januari 2014, 4-5.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be