Val van baby in crèche wie is aansprakelijk
Rechtspraak 28/04/2012

Vonnis Rechtbank Leuven, 27 april 2011, De Verz./Bull. Ass. 2012/1, nr. 378.

​Noémie,  15 maanden oud op het ogenblik van de feiten, valt in de crèche terwijl ze rondloopt en al spelend op een stoeltje kruipt. Ze valt op haar gezichtje en verliest 1 tand. De huisarts van Noémie komt onmiddellijk ter plaatse. De ouders spreken de crèche aan voor vergoeding van de geleden (en eventuele toekomstige schade). De crèche geeft het schadegeval aan bij haar verzekeraar X. Deze weigert echter dekking bij gebrek aan fout van haar verzekerde.

Het feit dat Noémie gevallen is, toont niet aan dat de aangestelden van de crèche een fout hebben begaan.

Op het kinderdagverblijf rust een inspanningsverbintenis om toe te zien op de gezondheid en veiligheid van de toevertrouwde kinderen. Het gedrag van de kinderverzorgsters moet vergeleken worden met dat van een normaal zorgvuldig en voorzichtig persoon in dezelfde omstandigheden. Er waren 14 kindjes in de crèche aanwezig, baby's en peuters tot drie jaar en drie kinderverzorgsters die toezicht hielden.

De kinderverzorgsters moeten niet voorkomen dat een kindje van 15 maanden oud op een laag aangepast kinderstoeltje klimt, ook al kan het er misschien afglijden. De kinderverzorgsters moeten niet ieder ogenblik van de dag naast het kindje staan en het vasthouden of tegenhouden.

Er is een ongeval gebeurd zonder dat een fout of onzorgvuldigheid werd begaan, zodat de aansprakelijkheid van de crèche of de kinderverzorgsters niet in het gedrang komt.

Auteur: Christine Melkebeek, DCI Vlaanderen

Bron:

  • Rechtbank Leuven, 27 april 2011, De Verz./Bull. Ass. 2012/1, nr. 378.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be