Uitoefening ouderlijk gezag - omgangsrecht transgender operatie van de moeder - vorm van draagmoederschap
Rechtspraak 26/09/2014

Jeugdrechtbank Brugge 21 juni 2012, nr. 636/2012, onuitg.

Hof van beroep Gent 28 mei 2014, rolnr. 2012/JR/195, onuitg.

​Situatie

De partijen zijn de ouders van X, geboren in 2011. Het meisje werd door de vader erkend. Ondertussen is de vader (die oorspronkelijk een vrouw was) gehuwd met een andere vrouw. De vader is dus niet de biologische vader van het kind, er is echter geen wettelijk beletsel om het meisje te erkennen. De vader kent de moeder van het meisje al heel lang en op het ogenblik dat de moeder zwanger was, heeft hij haar weerhouden een abortus te plegen. De moeder was akkoord dat hij het kindje zou opvoeden samen met zijn partner. Hij heeft hiervoor geen geld betaald aan de moeder. 

Toekenning ouderlijk gezag

De moeder beschikt niet over een vaste woon- of verblijfplaats. Zij was opgenomen in een ontwenningskliniek maar is uit deze instelling verdwenen. Zij heeft samen met haar partner twee andere kinderen, ten aanzien van de kinderen werden ondertussen jeugdbeschermingsmaatregelen genomen.

Gezien de omstandigheden waarin de moeder zich bevindt, komt het aangewezen voor om aan de vader het exclusief ouderlijk gezag over het meisje toe te kennen. De vader heeft tevens een onderhoudsvordering ingesteld waarbij hij van de moeder een bijdrage vraagt. Gelet op de omstandigheid dat het hier toch om een vorm van “draagmoederschap” gaat en er kan uitgegaan worden van het feit dat de moeder gezien haar leefomstandigheden er financieel niet goed voor staat, dient er voorlopig geen onderhoudsbijdrage bepaald te worden. De moeder tekende beroep aan tegen de beslissing van de jeugdrechtbank, maar verscheen niet. Er werd een politioneel onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat het in de huidige omstandigheden ondenkbaar is om een omgangsrecht toe te staan aan de moeder nu zij geen woning en geen inkomen heeft en in een verdacht milieu vertoeft.

Het Hof van Beroep

In de concrete omstandigheden is het hof van beroep van oordeel dat aan de vader de uitsluitende uitoefening van het ouderlijk gezag toekomt en dat er voorlopig geen recht op persoonlijk contact wordt voorzien met de moeder. Het is aan de moeder om haar verantwoordelijkheid op te nemen indien zij een heropstart van het contact met het meisje wil.

Belang van het kind

Het hof stelt dat de vader en de moeder niet worden verondersteld om te ageren voor hun eigen gelijk maar alleen in het belang van het kind. Daarom is er in dit geding geen winnaar en geen verliezer. Hierdoor is er ook geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd.

Auteur: Christine Melkebeek, vicevoorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

Bronnen:

  • Jeugdrechtbank Brugge 21 juni 2012, nr. 636/2012, onuitg.
  • Hof van beroep Gent 28 mei 2014, rolnr. 2012/JR/195, onuitg.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be