Toepassing voetbalwet op minderjarige jongen die brandbommetje gooide
Rechtspraak 27/03/2012

Jeugdrechtbank Brugge 26 januari 2012

De feiten

Een 16jarige jongen, met lichte beperking, is supporter van voetbalclub "De Duveltjes". Tijdens een wedstrijd gooit hij een "brandbommetje". Dit is strafbaar. (art. 23ter van de Voetbalwet). Hij wordt aangesproken door de politie en bekent onmiddellijk. Hij verklaart dat hij niet wist dat dit niet mocht. Hij was nog in het bezit van andere bommetjes die hij meteen aan de politie overhandigt. 

De jongere krijgt een administratieve sanctie, met een stadionverbod van 3 maanden.

Tegen deze beslissing tekenen zijn ouders als wettelijk vertegenwoordiger hoger beroep aan.

Hoger Beroep

Art. 31 §2 Voetbalwet voorziet dat er hoger beroep kan worden aangetekend, maar bepaalt niet of de minderjarige dit zelf kan doen of dit dient te gebeuren door zijn ouders. Een minderjarige wordt immers in principe geacht handelingsonbekwaam te zijn. De procedure tot het opleggen van een administratieve sanctie wordt anderzijds wel tegen de minderjarige zelf gevoerd wat dus toch een zekere handelingsbekwaamheid in zijn hoofde veronderstelt. Het hoger beroep wordt in deze zaak ontvankelijk, gezien de tussenkomst van de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige, kan het hoger beroep van de ouders dus ook rechtsgevolgen hebben ten aanzien van de minderjarige zelf.

Beoordeling wettigheid en proportionaliteit stadionverbod

De jeugdrechtbank beoordeelt de wettigheid en de proportionaliteit van het opgelegde stadionverbod. Hierbij kan de beslissing van de ambtenaar bevestigd worden of hervormd. Het stadionverbod kan dus worden ongedaan verklaard indien het onwettig wordt bevonden (wat hier niet het geval is) of worden verminderd indien het disproportioneel wordt geacht.

Het hoger beroep wordt gedeeltelijk gegrond verklaard. Het stadionverbod wordt gezien de gezondheidstoestand, de persoonlijkheid, de spijtbetuiging en de minderjarigheid, teruggebracht naar 1 maand, wat ongeveer gelijk staat met 2 à 3 wedstrijden van "De Duveltjes".

Stadionverbod vervangen door jeugdbeschermingsmaatregel?

Een stadionverbod kan niet worden vervangen door een jeugdbeschermingsmaatregel omdat het niet expliciet ingeschreven is in de voetbalwet. De jeugdrechtbank stelt zij tot een andere beslissing zou zijn gekomen als zij in deze concrete situatie zou gevat geweest zijn om uitspraak te toen over gelijkaardige feiten in het kader van een MOF-dossier.

Rechtsplegingsvergoeding

De Brugse jeugdrechtbank merkt op dat een rechtsplegingsvergoeding in deze administratiefrechtelijke procedure niet kan worden opgelegd. Het zou ongerijmd zijn dat er aan een minderjarige op basis van de voetbalwet geen administratieve geldboete kan worden opgelegd (ongrondwettig bevonden) maar dat hij wel zou kunnen veroordeeld worden tot een rechtsplegingsvergoeding.

Auteur: Christine Melkebeek

 

Bron: 

  • Jeugdrechtbank Brugge 26 januari 2012, niet gepubliceerd
  • Art. 24 quater van de wet van 21 december 1988 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (Voetbalwet))
  • Tegen dit vonnis werd cassatieberoep aangetekend.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be