Themis 111 - Personen- en familierecht

Boone Ingrid, Cerulus Ulrike, Declerck Charlotte, Du Mongh Johan, Wuyts Tim
9789048636884
2020

In het afstammingsrecht en het naamrecht vonden de afgelopen jaren heel wat ontwikkelingen plaats. De wetgever heeft maatregelen ingevoerd om het probleem van de frauduleuze erkenningen aan te pakken. Eind 2018 werden verschillende aanpassingen doorgevoerd om tegemoet te komen aan de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Na deze partiƫle reparatie heeft het Grondwettelijk Hof al drie nieuwe ongrondwettigheden in het afstammingsrecht vastgesteld. Ook het naamrecht onderging in de periode 2017-2019 een aantal belangrijke wijzigingen. In een eerste bijdrage wordt een overzicht gegeven van deze recente ontwikkelingen.

Bij de tweede bijdrage worden de ontwikkelingen inzake bewindvoering en zorgvolmachten toegelicht. Recente wetswijzigingen en uitspraken van het Grondwettelijk hof zorgden immers voor ingrijpende veranderingen in de buitengerechtelijke en de rechterlijke bescherming. De belangrijkste wijzigingen op wetgevend vlak en een capita selecta van de ontwikkelingen in de rechtspraak 2017-2019 worden besproken.

De derde bijdrage belicht de recente ontwikkelingen in het echtscheidingsrecht en in het bijzonder de echtscheidingsprocedure door onderlinge toestemming. Aan deze procedure werden wijzigingen aangebracht aan verschillende wetten. De belangrijkste wijzigingen worden besproken en geĆ«valueerd. De recente rechtspraak  wordt eveneens belicht.

In de vierde bijdrage komt de onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten anno 2020 aan bod en wordt een overzicht van recente rechtspraak gegeven.

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be