​​​

 

 

 

 

AansprakelijkheidAansprakelijkheidhttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Elk persoon, minderjarig of meerderjarig, is persoonlijk aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door hun fout of onvoorzichtigheid.
Bekwaamheid en vertegenwoordigingBekwaamheid en vertegenwoordiginghttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Juridische bijstand, bekwaamheid van de minderjarige, voogdij.
BeroepsgeheimBeroepsgeheimhttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Wat houdt beroepsgeheim in? We leggen het van naaldje tot draadje uit.
De minderjarige vreemdelingDe minderjarige vreemdelinghttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Minderjarigen, zonder verblijfsstatuut, die zonder ouders of wettelijke voogd in België aankomen van buiten de Europese Economische Ruimte.
Geld en eigendomGeld en eigendomhttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Belastingen, schulden, arbeid, onderhoudsgeld, groeipakket, maatschappelijke integratie OCMW en sociale zekerheid.
GezondheidGezondheidhttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema De rechten van de patiënt, wie betaalt de ziekenhuisrekening, medische zorgen toegediend door de hulpverlener
Grondrechten en privacyGrondrechten en privacyhttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Grondrechten van de minderjarige en bescherming van de privacy.
JeugddelinquentieJeugddelinquentiehttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Met ingang van 1 september 2019 is het Vlaamse decreet jeugddelinquentierecht van kracht.
JeugdhulpJeugdhulphttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Van Bijzondere en Integrale Jeugdhulp tot dossier en verslaggeving.
Onderwijs en CLBOnderwijs en CLBhttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Juridische kwesties over spijbelen, schorsing, schoolkeuze, enzovoort
Ouders en familieOuders en familiehttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Alles over afstamming, adoptie, echtscheiding en familierelaties
PleegzorgPleegzorghttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Er is sprake van pleegzorg wannee​r mensen hun gezin vrijwillig open stellen voor een kind of een volwassene om hem of haar deel te laten uitmaken van hun privéleven.
SeksualiteitSeksualiteithttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Over seksualiteit en integriteit, minderjarigen en seks, seksueel grensoverschrijdend gedrag.
SlachtofferSlachtofferhttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Geweld tegen kinderen en de minderjarige als slachtoffer.
Wonen en identiteitWonen en identiteithttps://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/_catalogs/masterpage/Steunpunten%20Thema.aspx, Steunpunten Thema Over domicilie, alleen gaan wonen en identiteit: naam, geslacht,...

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be