Spijbelen – parentificatie – het nieuwe jeugdlandschap
Rechtspraak 26/09/2014

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, sectie Jeugdrechtbank 17 juni 2014, nr. 85.M.2014/19, onuitg.

​Situatie

De ouders van X hebben samengewoond gedurende een aantal jaren. Hun relatie werd gekenmerkt door agressie en sinds drie jaar zijn ze uit elkaar. Het meisje woont in bij haar moeder, haar vader komt regelmatig op bezoek. Er is geen bezoekregeling. De moeder heeft ook een zoon uit een vorige relatie. De jongen verblijft momenteel in het internaat en gaat regelmatig op bezoek bij zijn moeder. Het dossier werd aangemeld op het parket via het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGGZ). X was daar in begeleiding. Na onderzoek kon iedereen achter het voorstel van contextbegeleiding staan. Na een lange periode op de centrale wachtlijst te staan, is contextbegeleiding opgestart. De eerste week werd al duidelijk dat moeder toch niet zo open stond voor de begeleiding. De contextbegeleidster geraakte moeilijk binnen. Ze vond de situatie enorm problematisch en deze mening werd ook gedeeld door het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ).

Op vraag van de moeder werd een gesprek georganiseerd, dit om de situatie en de bezorgdheden te bespreken. De moeder is niet komen opdagen en bovendien maakte ze geen gebruik van het tegensprekelijk debat. Conform artikel 39 van het decreet betreffende Integrale jeugdhulp van 12 juli 2013 besliste de gemandateerde voorziening dat verdere hulp noodzakelijk is. Door een gebrek aan vrijwillige medewerking verwees de gemandateerde voorziening naar het parket.

Verontrusting/veiligheid

Het meisje gaat al geruime tijd niet meer naar school en zit in het tweede leerjaar. De cognitieve ontwikkeling en vaardigheden komen daardoor in het gedrang. De moeder krijgt het meisje niet op school mede door haar levensritme. De moeder probeert haar ’s avonds in bed te stoppen, maar dit lukt haar niet. Daardoor slapen het meisje en de moeder samen in de living.  De contextbegeleidster maakt zich zorgen over de lichamelijke gezondheid van X. Ze gaat nooit naar buiten en draagt geen gepaste kledij. In de situatie wordt een vorm van parentificatie gezien. Het meisje neemt zelf beslissingen over hoe ze zich kleedt en of ze naar school gaat, wat ze eet en drinkt, hoe lang ze naar televisie kijkt… De moeder stelt geen grenzen en regels en wanneer ze dit toch probeert te doen aanvaardt het meisje dit niet en wordt ze hysterisch. Dit leidt tot een instabiele opvoedingssituatie. De leefomgeving heeft een onverzorgde en rommelige indruk. Er is verontrusting rond hygiëne. De vader komt regelmatig op bezoek, maar vroeger was er sprake van intrafamiliaal geweld. De consulente besluit dat het meisje niet langer kan thuis wonen bij vader of moeder. Contextbegeleiding is niet langer voldoende. De ouders gaan niet akkoord en willen dat het meisje thuis blijft wonen.

Beschikking rechtbank

Er kan verwezen worden naar het verslag van het OCJ en de verslagen van de sociale dienst. Het schoolverzuim van X is problematisch, zij weigert ondanks haar zeer jonge leeftijd om naar school te gaan. De moeder krijgt haar niet op school. Ook op gedragsmatig vlak en haar relatie tot haar moeder zijn er bezorgdheden aanwezig.

Een oriëntatie lijkt hier een gepaste maatregel te zijn. In afwachting dient de minderjarige onder toezicht te worden gesteld van de sociale dienst. De maatregelen kunnen te allen tijde worden ingetrokken op verzoek van de minderjarige, haar wettelijke vertegenwoordiger, de in het artikel 54, lid 1 van het Decreet integrale jeugdhulp van 12 juli 2013 bedoelde sociale dienst of het Openbaar Ministerie, worden vervangen door een andere maatregel.

Auteur: Christine Melkebeek, vicevoorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

Annotatie TJK

Deze beschikking werd geannoteerd door A. VAN LOOVEREN, “Het nieuwe jeugdlandschap in verontrustende situaties”, TJK 2014/3, 297-305. In deze annotatie wordt het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp op gevatte wijze uiteengezet. Er wordt eveneens aangetoond dat alle betrokkenen zich nog een weg zoeken in het nieuwe jeugdlandschap.

Bron:

  • Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, sectie Jeugdrechtbank 17 juni 2014, nr. 85.M.2014/19, onuitg.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be