Rechtspraak 2019

EHRM 5 maart 2019
Grootvader mag kleindochter niet meer bezoeken na adoptie – schending art. 8 EVRM
LEES MEER

CRC 27 september 2018
Comité Recht voor het kind - België weigert humanitair visum aan kind onder kafala regime - klachtenprocedure - schending artikelen 3, 10, 12 IVRK
LEES MEER

GwH 19 juni 2019
GwH - transgenderwet - akten van burgerlijke stand - vernietiging artikel 3 wet 25 juni 2017
LEES MEER

GwH 28 mei 2019
GwH - seksuele misdrijven - minderjarige slachtoffers - verschil in strafbaarstelling volgens leeftijd minderjarige - prejudiciële vraag ontkennend beantwoord
LEES MEER

GwH 7 februari 2019
Afstamming vaderszijde mee-ouder - embryo implantatie - exogeen - art. 323quinquies § 3 BW - schending
LEES MEER
GwH 28 februari 2019
Statuut pleegzorg - delegatie ouderlijk gezag - vernietiging art. 387octies BW - beslissingsrecht pleegouders weer beperkt
LEES MEER

GwH 7 februari 2019
GwH – afstamming vaderszijde – erkenning vaderschap – vordering betwisting door grootouders of Openbaar Ministerie
LEES MEER
GwH 7 februari 2019
GwH – afstamming – onenigheid ouders dubbele familienaam – prejudiciële vraag ontkennend beantwoord
LEES MEER

RvS 6 november 2018
Procesonbekwaamheid minderjarigen – annulatieberoep ingesteld door één ouder – onontvankelijk
LEES MEER

Hvb Gent 17 juni 2019
Hvb Gent - verontrustende opvoedingssituatie - perspectiefbiedende pleegzorg
LEES MEER

Hvb Gent 27 mei 2019
Hvb Gent - perspectiefbiedende pleegzorg lage frequentie - artikel 387quinquies, eerste lid BW
LEES MEER

Hvb Brussel 22 mei 2019
IS-kinderen – kort geding procedure was ongegrond
LEES MEER

Hvb Gent (protectionele zaken) 8 april 2019
Gecombineerde maatregel – plaatsing Everberg & ondertoezichtstelling
LEES MEER

Jeugdrechtbank Brugge 10 juli 2018
Jeugdrechtbank – herkwalificatie feiten – art. 71 Sw. strafuitsluitingsgrond
LEES MEER
Jeugdrechtbank Brussel (Nl.) 15 maart 2019
Minderjarige gepest en mishandeld met de dood tot gevolg – één minderjarige berisping, één minderjarige niet gestraft
LEES MEER

REA Brussel (Kg.) 26 december 2018
België niet verplicht om kinderen Syriëstrijders naar België over te brengen - hvb Brussel 27 februari 2019
LEES MEER

REA Brussel (Kg.) 19 december 2018
België verplicht reisdocumenten aan 2 IS-kinderen af te leveren - dwangsom
LEES MEER

REA Antwerpen (Kg.) (afd. Antwerpen) 18 december 2018
Boerkiniverbod houdt stand in Antwerps zwembad - geen discriminatie
LEES MEER

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be