Rechtspraak 2019

GwH 17 oktober 2019
Afstamming – vordering tot onderzoek vaderschap – verjaringstermijn 30 jaar – artikel 331ter BW – schending
LEES MEER

GwH 24 oktober 2019

Beslissing uithandengeving – onmogelijkheid om hiertegen cassatieberoep in te stellen – arikel. 420 Sv. – schending
LEES MEER

Hvb Brussel 26 september 2019
Hoger beroep tegen mail consulente – bezorgdheden ontwikkeling minderjarige
LEES MEER

Familie- en jeugdrechtbank Dendermonde 28 februari 2019
Pleegzorgstatuut – overdracht bevoegdheid m.b.t. aanvraag nationaliteit geweigerd
LEES MEER

Rb. Den Haag 22 november 2019, Rb. Den Haag (kg.) 11 november 2019, REA Brussel (Nl., kg.) 11 december 2019
Repatriëring kinderen Syriëstrijders – uitspraken kort geding Nederland & België
LEES MEER

GwH 29 augustus 2019
Jeugdhulp – uitvoering maatregel jeugdrechter – geen schending
LEES MEER

GwH 29 augustus 2019
Jeugdhulp – procedure hoogdringendheid - intrekking gerechtelijke jeugdhulpverlening – optreden sociale dienst – schending
LEES MEER

REA Leuven 27 augustus 2019
Verbod op dragen hoofddoek – rechtbank oordeelt dat dit in strijd is met de godsdienstvrijheid
LEES MEER

EHRM 5 maart 2019

Grootvader mag kleindochter niet meer bezoeken na adoptie – schending art. 8 EVRM
LEES MEER

CRC 27 september 2018
Comité Recht voor het kind - België weigert humanitair visum aan kind onder kafala regime - klachtenprocedure - schending artikelen 3, 10, 12 IVRK
LEES MEER

GwH 19 juni 2019
GwH - transgenderwet - akten van burgerlijke stand - vernietiging artikel 3 wet 25 juni 2017
LEES MEER

GwH 28 mei 2019
GwH - seksuele misdrijven - minderjarige slachtoffers - verschil in strafbaarstelling volgens leeftijd minderjarige - prejudiciële vraag ontkennend beantwoord
LEES MEER

GwH 7 februari 2019
Afstamming vaderszijde mee-ouder - embryo implantatie - exogeen - art. 323quinquies § 3 BW - schending
LEES MEER
GwH 28 februari 2019
Statuut pleegzorg - delegatie ouderlijk gezag - vernietiging art. 387octies BW - beslissingsrecht pleegouders weer beperkt
LEES MEER

GwH 7 februari 2019
GwH – afstamming vaderszijde – erkenning vaderschap – vordering betwisting door grootouders of Openbaar Ministerie
LEES MEER
GwH 7 februari 2019
GwH – afstamming – onenigheid ouders dubbele familienaam – prejudiciële vraag ontkennend beantwoord
LEES MEER

RvS 6 november 2018
Procesonbekwaamheid minderjarigen – annulatieberoep ingesteld door één ouder – onontvankelijk
LEES MEER

Hvb Gent 17 juni 2019
Hvb Gent - verontrustende opvoedingssituatie - perspectiefbiedende pleegzorg
LEES MEER

Hvb Gent 27 mei 2019
Hvb Gent - perspectiefbiedende pleegzorg lage frequentie - artikel 387quinquies, eerste lid BW
LEES MEER

Hvb Brussel 22 mei 2019
IS-kinderen – kort geding procedure was ongegrond
LEES MEER

Hvb Gent (protectionele zaken) 8 april 2019
Gecombineerde maatregel – plaatsing Everberg & ondertoezichtstelling
LEES MEER

Jeugdrechtbank Brugge 10 juli 2018
Jeugdrechtbank – herkwalificatie feiten – art. 71 Sw. strafuitsluitingsgrond
LEES MEER
Jeugdrechtbank Brussel (Nl.) 15 maart 2019
Minderjarige gepest en mishandeld met de dood tot gevolg – één minderjarige berisping, één minderjarige niet gestraft
LEES MEER

REA Brussel (Kg.) 26 december 2018
België niet verplicht om kinderen Syriëstrijders naar België over te brengen - hvb Brussel 27 februari 2019
LEES MEER

REA Brussel (Kg.) 19 december 2018
België verplicht reisdocumenten aan 2 IS-kinderen af te leveren - dwangsom
LEES MEER

REA Antwerpen (Kg.) (afd. Antwerpen) 18 december 2018
Boerkiniverbod houdt stand in Antwerps zwembad - geen discriminatie
LEES MEER

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be