Rechtspraak 2017

09/01/2018: Proeftuinen – De Leemwinning - Commissie vantoezicht m.b.t. voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen enjongeren

09/01/2018: EHRM – rechten van minderjarige verdachtentijdens verhoor – schending artikel 3 en 5 EVRM

09/01/2018: Grondwettelijk Hof – artikel 345 BW - voorwaardevoor adoptie – leeftijdsverschil schending

09/01/2018: Hof van beroep Gent – grievenformulier hogerberoep

09/01/2018: Hoger beroep tegen beschikking jeugdrechter

25/11/2017: GwH – vordering tot schorsing wet pleegzorg –geen schending – vordering tot vernietiging wet pleegzorg nog hangende voor hetGwH

25/11/2017: Weigering om kind te laten vaccineren tegen poliomyelitis

24/11/2017: Actuele wetgeving: schijnerkenning van kinderen- adoptie-uitkering ten gunste van zelfstandigen

24/11/2017: EHRM – kind slachtoffer van huiselijk geweld –schending artikel 3 en 6 §1 EVRM

24/11/2017: GwH - verlies fiscale voordelen - artikel 134WIB - schending

06/10/2017: Wijziging erfrecht

06/10/2017: EHRM – artikel 39 procedurereglement – voorlopige maatregel

06/10/2017: Grondwettelijk Hof – is straf onwettig geworden – prejudiciële vraag ontkennend 

06/10/2017: Totstandkoming volle adoptie – wettelijke vader niet akkoord

06/10/2017: Gebrek aan GON-ondersteuning – veroordeling Vlaamse Gemeenschap

12/09/2017: Actuele wetgeving 2017 deel 4

12/09/2017: EHRM – onrechtmatig publiceren foto minderjarige – schending artikel 8 EVRM

12/09/2017: EHRM – Rusland schendt artikel 8 EVRM – wet tegen homopropagandawet

12/09/2017: Grondwettelijk Hof - adoptie kind door tweelingzus toegestaan - schending

12/09/2017: Nederland – gerechtshof afd. familiekamer – twaalfjarige mag chemo blijven weigeren

21/06/2017: Actuele wetgeving: geadopteerde kan voortaan zijn of haar herkomst achterhalen

21/06/2017: Hof van Justitie – aanvraag bijstandsuitkering en kinderbijslag 

21/06/2017: EHRM – oudervervreemding

21/06/2017: Grondwettelijk Hof – artikel 335, § 3 BW – schending - naamoverdracht

21/06/2017: Nederland: twaalfjarige jongen weigert verdere chemobehandeling – krijgt gelijk van de rechter

27/04/2017: Actuele wetgeving 2017 deel 2

27/04/2017: EHRM – mishandeling kind in kleuterschool – schending artikel 3 EVRM

27/04/2017: Jeugdrechtbank – Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

27/04/2017: School wil geen thuisonderwijs aanbieden aan zieke leerling – school veroordeeld

27/04/2017: Moeder weigert bezoekrecht aan vader – gevangenisstraf – uitzonderlijke maatregel

28/03/2017: Vrijwillige tussenkomst minderjarige - onontvankelijk

28/03/2017: Verzet - contactverbod vader

28/03/2017: Grondwettelijk Hof - meemoederschap - schending

28/03/2017: Grondwettelijk Hof - gewone adoptie – huwelijksbeletsel - schending

28/03/2017: Omgangsregeling – vader in psychiatrische instelling

02/02/2017: Arbeidshof – leefloon aan asielzoeker in gemeenschapshuis

01/02/2017: Grondwettelijk Hof – afstamming – betwisting vaderlijke erkenning

01/02/2017: Grondwettelijk Hof – naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde 

01/02/2017: Actuele wetgeving 2017 deel 1

01/02/2017: Europees Hof van Justitie – vrij verkeer van personen – grensoverschrijdende sociale voordelen

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be