Rechtbank Noord Nederland - echtscheiding – rechter richt zich persoonlijk tot het kind – belang kind primeert
Rechtbank Noord Nederland, afdeling Privaatrecht, Assen, 31 augustus 2018.

​In deze vechtscheidingszaak voerden de ouders een nieuwe procedure over het verblijfsrecht van hun twee kinderen. De vader verzocht de rechter om het hoofdverblijf van zijn oudste zoon na de zomervakantie bij hem te bepalen en om toestemming te geven om de jongen in een andere middelbare school in schrijven, stellende dat hij de wens van zijn zoon wou respecteren. Tevens vroeg hij dat het kind zou gehoord worden door de rechter. De moeder vroeg zich af of haar zoon dit wel echt wou en maakte zich zorgen over de vraag waarom hij dat zou willen.

De jongen werd gehoord door de rechter en deze probeerde aan de jongen uit te leggen waarom het verzoek van de vader om bij hem te gaan wonen en daar naar school te gaan werd afgewezen omdat dit niet in het belang van de jongen was. De rechter stelde dat de jongen niet verantwoordelijk was voor de problemen tussen zijn ouders. Een verhuizing naar de vader zou de problemen tussen de ouders niet oplossen. En zou alleen maar een nieuwe situatie scheppen waarin er een hele reeks nieuwe twistpunten zouden ontstaan.

De rechter zette de positie en het belang van het kind in de echtscheidingsprocedure van zijn ouders centraal.


Als er in Nederland onduidelijkheid bestaat over het belang van het kind, kan de rechter advies inwinnen bij de Raad voor Kinderbescherming of kan hij een bijzonder curator aanstellen. De rechter stelde in deze voorliggende zaak dat de Raad voor Kinderbescherming geen onderzoek diende te voeren en er geen bijzonder curator diende aangestelde te worden. De ouders dienden zelf te beoordelen wat in het belang van hun kind is. De rechter waakte erover dat naast het versturen van de beslissing naar de advocaten van de ouders ook de jongen via de post de beslissing toegestuurd kreeg.

Bron

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be