Rapport: Fundamental rights report 2020

 

Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA ) publiceerde  op 9 juni 2020 het  Rightsreport 2020, waarin wordt teruggeblikt op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de grondrechten in 2019.

Hoofdstuk 7 gaat over kinderrechten en zoomt in op:

  • De strijd tegen kinderarmoede
  • Kinderen en justitie
  • Kansen en risico's voor kinderen in de digitale omgeving.


Bron:

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be