RECHT OP KUNSTMATIGE VOORTPLANTING
Rechtspraak 02/03/2012

Arrest Evans van 10 april 2007 EHRM

​Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in het arrest Evans van 10 april 2007 dat respect voor de beslissing om al dan niet genetisch ouder te worden, een mensenrecht is, binnen het toepassingsgebied van het recht op privé- en familieleven van art. 8 EVRM.

In een nieuw arrest van 3 november 2011 ging het Hof nog een stap verder. Het Hof stelde dat ook het gebruik maken van medisch begeleide voortplanting om een kind te krijgen een aspect van privé- en familieleven volgens art. 8 EVRM vormt. In het concrete geval konden de verzoekers geen schending van hun mensenrecht uit de brand slepen.

Bron: C. VAN VYVE, "Menserechtenhof blaast warm en koud over recht op kunstmatige voortplanting", De Juristenkrant 2012/nr. 241, 2.

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be