REA Gent (Kg.)–voorzitter extreem rechtse studentenvereniging-ordemaatregel universiteit-onrechtmatig en disproportioneel
REA Gent (Kg.) 2 oktober 2018

​D.V.L. kwam na het programma Pano van de VRT dat op 5 september 2018 werd uitgezonden in opspraak omdat er binnen de vereniging van Schild & Vrienden racistische, antisemitische en seksistische afbeeldingen werden verspreid. D.V.L is voorzitter van de vereniging Schild & Vrienden.  Deze vereniging stelt zich voor als een rechts conservatieve en identitaire studentenvereniging die door middel van positieve acties het Vlaamse samenlevingsmodel promoot.

D.V.L. studeert rechten aan de UGent en zetelt er als studentenvertegenwoordiger in de raad van bestuur. De rector van de UGent besloot na de reportage op 6 september 2018 een tuchtprocedure op te starten tegen D.V.L. en vaardigde ook een ordemaatregel uit. Hij werd geschorst als student en mocht de gebouwen van de UGent niet meer betreden.

Hij werd op 7 september 2018 hiervan op de hoogte gesteld. Op maandag 24 september 2018 werd hij samen met zijn twee raadsmannen gehoord door de rector. De ordemaatregel werd enigszins aangepast. D.V.L. kreeg in afwachting van het resultaat van de tuchtprocedure opnieuw toegang tot zijn Ugent-account, kon zich herinschrijven als student, met als enig doeleinde het afwerken van zijn masterproef. Het werken aan de masterproef diende echter wel buiten de gebouwen en terreinen van de UGent te gebeuren.

V.L. stapte daarop naar de rechter in kort geding en vorderde dat de ordemaatregelen van 6 en van 24 september 2018 werden opgeheven. V.L. werd door de rechter gehoord tijdens een interactief debat.

Ordemaatregel mag geen verkapte tuchtmaatregel of strafmaatregel zijn

De rechter in kort geding oordeelde dat het voorwerp van geschil ging over de lastens V.L. genomen ordemaatregelen. Het was volgens de rechter niet aan de rector om reeds bij voorbaat in de beslissing tot motivering van een ordemaatregel te beslissen dat D.V.L. zich bezondigd heeft aan ernstige tuchtfeiten en strafbare feiten, en dat hij verantwoordelijk is voor alles wat in deze reportage werd getoond en dat zijn uitleg/verdediging ongeloofwaardig overkomen, hetgeen de rector nochtans uitdrukkelijk deed in de aangevochten beslissing van 6 september 2018.

Het onderzoek naar eventuele tuchtrechtelijk sanctioneerbare feiten is in handen van de  tuchtcommissie van de UGent. Het onderzoek naar eventuele strafbare feiten begaan door V.L. (of door derden) is in handen van het Openbaar Ministerie. Het resultaat van deze onderzoeken is op heden onbekend en onvoorspelbaar.

De rechter begreep niet waarom V.L. zich vooreerst niet opnieuw mocht inschrijven aan de universiteit voor zijn laatste jaar rechten waar hij enkel nog zijn masterproef moet afwerken en verdedigen. Hij mocht tevens niet de bibliotheek betreden terwijl hij ongetwijfeld nog opzoekingswerk diende te verrichten en waarom zijn badge en account geblokkeerd werd.

Ordemaatregel was disproportioneel en onrechtmatig

De rechter vond dat deze punten die in de maatregel van de UGent op 6 september 2018 werden genomen disproportioneel en onrechtmatig waren. Deze maatregel werd aangepast in de beslissing van 24 september 2018 waarbij D.V.L. zich wel opnieuw mocht inschrijven om zijn masterproef te finaliseren. Doch mocht de gebouwen van de UGent niet binnen. Deze maatregel doorstond de toets van de proportionaliteit slechts gedeeltelijk in de mate dat hem de toegang werd geweigerd tot alle gebouwen en terreinen van de universiteit met inbegrip van de bibliotheek van de faculteit rechten,  zijn badge geblokkeerd werd en de ordemaatregel opgelegd  werd tot wanneer de tuchtprocedure zal afgerond zijn.

De rechter beval aan de UGent om de aangepaste ordemaatregel van 24 september 2018  deels in te trekken en deels te wijzigen, aan D.V.L. de toegang toe te kennen tot de bibliotheek van de faculteit rechten gedurende acht uur per week. De overige eisen van D.V.L. zoals het opnieuw zetelen in de raad van bestuur werden als ongegrond afgewezen.

Bron


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be