Privacy

​​Ook minderjarigen hebben recht op een respectvolle omgang in onze samenleving. Eén van de grondrechten is het recht op bescherming van het privé-leven. Dit recht is zowel in de Belgische Grondwet ingeschreven, als in een aantal internationale verdragen bv. in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. 

Privacy, privésfeer, persoonlijke levenssfeer of eigenruimte is een afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt. ​

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be