Perspectiefbiedende pleegzorg - delegatie van ouderlijk gezag aan pleegouder – belang van het kind
Familierechtbank Leuven, 5 januari 2018, rolnr. 17/1950/A.

​X is een pleegzorger van twee kinderen geboren in 2000 en 2002. Het betreft een vrijwillige perspectiefbiedende pleegzorg. De vader van de kinderen is gestorven en de moeder heeft de kinderen achtergelaten. De pleegzorger vorderde de bevoegdheid om belangrijke beslissingen omtrent de gezondheid, de opvoeding, de opleiding, de ontspanning en de godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes van de kinderen aan hem te delegeren. De afwikkeling van de nalatenschap van vader is daarbij een belangrijk knelpunt. De moeder heeft geen contact meer met de kinderen en is niet verschenen op de zittingen van de familierechtbank, zelfs niet na tweede oproeping door de rechtbank.

De rechter stelde vast dat de kinderen sinds 2015 bij de pleegzorger geplaatst zijn.  De familierechtbank achtte het in het belang van de kinderen dat de bevoegdheden zoals omschreven door de pleegzorger aan hem worden overgedragen.


Bronnen

  • Familierechtbank Leuven, 5 januari 2018, rolnr. 17/1950/A


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be