Problematische opvoedingssituatie (POS)-vechtscheiding
Rechtspraak 24/02/2014

Hof van beroep Gent (Jk.) 18 december 2013, onuitg., nr. J/134/13.

​Het begeleiden van een kind met een ouderverstotingssyndroom is niet evident. Ouders moeten in het kader van een vechtscheiding hierin geresponsabiliseerd worden. De rechter houdt rekening met het herstel van contact met de ouder en de resterende context ( zoals hobby’s en sport) voor het kind zodat het kind niet verder in een slachtofferrol terecht komt.

DE FEITEN

De minderjarige Y bevindt zich in een problematische opvoedingssituatie.
Bij beschikking van 30 augustus 2013 werd Y toevertrouwd aan een internaat.
Y bevindt zich ten gevolge van de vechtscheiding van zijn ouders in een weinig realiteitsgetrouw zwart-wit denken waarbij de moeder in zijn beleving synoniem staat voor “al het slechte” en de vader voor “al het goede”. Uit het oriëntatieverslag van het betrokken OOOC blijkt dat de situatie waarin de kinderen zich bevinden, zeer bezwarend is voor hun welbevinden en de persoonsontwikkeling en als psychisch mishandelend kan geïnterpreteerd worden. Y krijgt onvoldoende ruimte van zijn vader in zijn contacten met de moeder. De bemiddeling die opgestart werd via de bezoekruimte wordt stopgezet.

Het is in die optiek dat Y (en ook zijn broer Z) werden toevertrouwd aan het internaat. Het is immers in het belang van de kinderen dat er afstand met het eigen ouderlijke milieu ontstaat.

De jeugdrechtbank is niet over één nacht ijs gegaan. Telkens werd het belang van Y en dat van zijn broer vooropgesteld. De kinderen hebben recht op een normale ontwikkeling van hun persoonlijkheid, wat het ouderlijk milieu onvoldoende kan bieden gezien de context van de vechtscheiding.

OUDERVERSTOTINGSSYNDROOM

De rechtbank wil de ouders suggereren om samen in therapie te gaan om hun breuk te verwerken. Hopelijk kan de vader deze stap zetten want dit zou de beste oplossing zijn voor Y.

Y speelt heel graag voetbal de rechtbank acht het dan ook in het belang van Y dat hij zijn voetbal verder kan zetten. De vechtscheiding van zijn ouders heeft er immers toe geleid dat hij een gekwetst kind is. Hem “zijn” voetbal afpakken zou hem verder in een slachtofferrol drukken. De rechtbank is er zich van bewust dat het voor de school en het internaat niet evident is om een kind met een ouderverstotingssyndroom te begeleiden. Er zal moeten geëvalueerd worden of hij zijn huidige schoolrichting aankan. De combinatie voetbal (drie trainingen per week) en school is inderdaad lastig maar dit staat los van het internaat. De rechtbank kan zich moeilijk voorstellen dat kinderen na een intensieve voetbaltraining van anderhalf uur nog in staat zijn om veel te studeren, zelfs wanneer ze dichter bij het internaat voetballen of extern zouden zijn. De rechtbank laat toe dat Y wordt ingeschreven op de wachtlijst van een internaat dichter bij de plaats waar hij voetbal speelt.

BEGELEIDINGSTEHUIZEN

De rechtbank wijst de ouders erop dat Y maar ook zijn broer Z nog steeds worden aangemeld voor wachtlijsten van begeleidingstehuizen. Dat is een meer ingrijpende maatregel dan een internaatsplaatsing.

De jeugdrechter van Brugge verlengt op 4 oktober 2013 de genomen maatregelen voor een periode van één jaar en vertrouwt Y aan het internaat onder toezicht van de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand.

Tegen dit vonnis werd beroep aangetekend door de vader en Y.

Het hof sluit zich aan bij de zienswijze van de eerste rechter en de door hem genomen maatregelen omdat dit de mogelijkheid open houdt van contactherstel tussen Y en zijn moeder en broer Z. Indien vader werkelijk het belang van zijn zoon voor ogen heeft dat zal hij als volwassenen stappen moeten zetten naar de beleving die zijn zoon op vandaag ervaart en naar de moeder waartoe een therapie die ze samen volgen helend kan werken.

Auteur: Christine Melkebeek vice-voorzitter Kinderrechtencoalitie

Bron:

  • Hof van beroep Gent (Jk.) 18 december 2013, onuitg., nr. J/134/13.

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be