Plaatsing in een pleeggezin
Rechtspraak 05/06/2015

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, sectie familie- en jeugdrechtbank 5 december 2014, nr. 217.M.2014/19, onuitg.​De feiten

Op 29 september 2014 werd R. geboren. Haar ouders hebben de Servische nationaliteit en hun woonplaats is niet gekend. Bij beschikking van de jeugdrechtbank te Brugge werd R. vanaf 14 november 2014 voor de duur van één maand toevertrouwd aan een open inrichting, het AZ Sint-Jan te Brugge, afdeling pediatrie.

Opname in pleeggezin

Begin december 2014 kon R. opgenomen worden in een pleeggezin. Het meisje kon er voorlopig zes maanden verblijven. Voor de komende periode zal onderzocht worden of er al dan niet kan/dient geschakeld te worden naar een perspectief biedende pleegplaatsing. Er zal netwerkobservatie van het gezin plaatsvinden.

De bezorgdheden rond de ouders blijven dezelfde. Ze leveren ondertussen meer inspanningen om de zorg voor hun kinderen niet door te geven aan het AZ Sint-Jan. Vrijwillige jeugdhulpverlening kan niet gerealiseerd worden

Wijzigende beschikking van de Jeugdrechtbank

Op vraag van de sociale dienst wijzigde de jeugdrechter de maatregel waarbij het kind werd opgenomen in het AZ-Sint-Jan. R. werd vanaf 9 december 2014 tot 14 april 2015 toe aan mevrouw X. De pleegzorgster zal begeleid worden door de pleeggezinnendienst Pleegzorg West-Vlaanderen, dit als perspectiefzoekende pleegzorg. Dit alles onder toezicht van de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulpverlening.

Perspectiefbiedende pleegzorg

Heeft als doel het kind een stabiel leefklimaat te bieden door een langdurig verblijf in een pleeggezin. Deze pleegzorg is aangewezen wanneer een terugkeer niet in het belang van het pleegkind is. Tegelijk doet men de nodige inspanningen om indien mogelijk het contact met het gezin van oorsprong te behouden. Continuïteit, opvoedingszekerheid en optimale ontwikkeling staan evenwel centraal.

Netwerkobservatie van het gezin

Bij een netwerkobservatie verblijft een kind al in het gezin en wordt gedurende een half jaar een observatieperiode toegepast. Het gaat om een periode van intensievere begeleiding waarbij de opstart van pleegzorg goed begeleid wordt, en tegelijk ook een evaluatie wordt gemaakt of het pleeggezin voldoet aan de verwachtingen en criteria van pleegzorg. 

Ook het kind-profiel wordt grondig onderzocht om de noden en de behoeften van het kind af te wegen t.a.v. het aanbod van het gezin.

Bronnen:

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be