Ouders en familie

In de meeste situaties staat een minderjarige niet alleen. Rond de minderjarige staan biologische ouders, juridische ouders, grootouders, broers, zussen, ruimere familie, een sociaal netwerk, een voogd,.... Zij zijn al dan niet gekend, al dan niet betrokken. Toch kan hun relatie tot de minderjarige juridische impact hebben op het leven van de minderjarige bv. wie heeft het ouderlijk gezag, wie draagt een onderhoudsplicht naar de minderjarige toe, van wie kan je erven, met wie mag de hulpverlenig informatie uitwisselen of wie wordt betrokken in de hulpverlening,...

Ook hulpverleners bv. pleegouders staan zeer dicht rond de minderjarige en zijn leefwereld.

Voor een basisbegrip over ouderlijk gezag schreef de Koning Boudewijnstichting ism de federatie van notarissen een toegankelijke brochure.

Ouderlijk gezag 16-18 jaar KBS2018.pdf

 

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be