Onderwijs en CLB

In België is een kind leerplichtig op 1 september van het kalenderjaar waarin het 6 jaar wordt.  De leerplicht eindigt wanneer de jongere 18 jaar wordt of op 30 juni, voor een leerling die 18 jaar wordt na 30 juni. De leerplicht eindigt eveneens op het ogenblik dat een leerling het diploma secundair onderwijs behaalt, ook al is hij op dat moment nog geen 18 jaar. België kent een leerplicht en geen schoolplicht. Een kind of jongere kan dus ook door het volgen van huisonderwijs zijn leerplicht vervullen.

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is een dienst die gratis informatie, hulp en begeleiding biedt aan leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties. Je kan bij het CLB terecht met alle vragen omtrent leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, preventieve gezondheidszorg en  psychische- en sociale problemen. Het CLB werkt nauw samen met de Vlaamse scholen, maar behoort er niet toe. Leerlingen kunnen dus los van de school bij het CLB terecht.

 

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be