Ouderlijke macht - gelijke huisvesting
Rechtspraak 23/01/2012
Bergen 29 juni 2009, TBBR-RCDC 2011/4, 168-171.

‚ÄčAls vaststaat dat een gelijke huisvesting beantwoordt aan het belang van het kind, hebben de ouders de plicht om alles in het werk te stellen om tussen hen de dialoog weer op gang te brengen die nodig is voor de ontplooiing van hun dochter.

Bovendien is het niet de ouder die gelijke huisvesting vordert die de gegrondheid van zijn vraag moet bewijzen, maar wel de ouder die er zich tegen verzet om de contra-indicatie ervan te bewijzen.

Bergen 29 juni 2009, TBBR-RCDC 2011/4, 168-171.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be