Op reis met geld van de dochter
Rechtspraak 04/03/2014

Advies van de Raad, 23 juli 2013, nr 2012.1970

Een interessante aanvulling op de artikelen 2007-01 Gelden van minderjarigen2008-07/08 De inkomsten van een jongere uit arbeid, en  2011-07/08 Zeg nooit zomaar voogd ad hoc tegen een voogd ad hoc... is te vinden in de beslissing van de Ombudsman in financiële geschillen van 23 juli 2013. Ouders mogen de gelden op een rekening geopend op naam van hun kind, niet volledig opnemen zonder toelating van de rechter. De bank is aansprakelijk.

De ouders van een minderjarige openden in 1999 een spaarrekening voor hun kind, geboren in 1998. Enkele jaren later, naar aanleiding van de echtscheiding tussen de ouders, vraagt de vader om de spaargelden over te zetten naar een verzekeringsproduct met hem als verzekeringnemer en zijn dochter als begunstigde. De bank weigerde dit te doen zonder de toestemming van de moeder. 

In augustus 2011 vraagt moeder de bank om de spaarrekening te vereffenen en haalt hierbij al het geld af. Moeder en dochter gaan hiermee samen op reis. De vader vindt dat de bank dit niet had mogen toelaten zonder zijn toestemming en schakelt de Ombudsman in financiële geschillen in. De bank beroept zich op de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag en het wettelijk vermoeden van instemming met handelingen die slechts door één ouder gesteld worden.

De Ombudsman in financiële geschillen stelt daarentegen dat het leeghalen van een rekening duidelijk een vervreemding, een daad van beschikking is, waarvoor zelfs de toestemming van de beide ouders onvoldoende is. Het betreft een handeling waarvoor de vrederechter toelating moet geven. Het Ombudscollege stelt de bank dan ook verantwoordelijk en nodigt deze uit om het opgenomen geld terug te storten op een spaarboekje op naam van het kind. Volgt het laconieke commentaar: 'De bank heeft het advies van het college niet gevolgd.

Auteur:  Min Berghmans, vzw Steunpunt Jeugdhulp

​Bron:

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be