Onthouding van voedsel of verzorging aan minderjarige
Rechtspraak 28/04/2012

Arrest Hof van Cassatie 19 oktober 2011, P.11.0901.N

​Het misdrijf dat erin bestaat om een minderjarige opzettelijk voedsel of verzorging te onthouden, in die mate dat zijn gezondheid in gevaar wordt gebracht, vereist geen schuldig verzuim maar wel opzettelijk niet handelen.

De rechter beoordeelt in feite of dat opzet aanwezig is. Het Hof van Cassatie gaat evenwel na of de rechter zijn beslissing heeft kunnen afleiden uit de door hem op onaantastbare wijze vastgestelde gegevens.

Het Hof van Beroep oordeelde dat de partij die in beroep ging, als enige instond voor het verwisselen van de luiers van het kind en dat zij niet onwetend kon zijn omtrent de problemen veroorzaakt door het gebrek aan hygiëne waaronder het kind te lijden had, hierdoor kon het Hof van Beroep beslissen dat eiseres opzettelijk niet gehandeld heeft, hetgeen de wet strafbaar wil stellen.

Dit arrest maak een onderscheid met het begrip "schuldig verzuim". Het misdrijf van onthouden van voedsel of verzorging aan minderjarigen of onbekwamen vereist geen schuldig verzuim door nalatigheid, maar wel een opzettelijk niet handelen waardoor het kwaad uit de onthouding voortvloeit.

Auteur: Christine Melkebeek, DCI Vlaanderen

Bronnen:

  • Hof van Cassatie 19 oktober 2011, P.11.0901.N, Tijdschrift voor Strafrecht 2012/1, 37, noot B.H. 
  • A. DE NAUW, Iniation au droit pénal spécial, Kluwer, 319-320, nr. 549.


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be