Nederland: "Leiden Children’s Rights observatory"

2018
 
Lancering Observatorium voor de Rechten van het Kind in Leiden.

​Op 7 september 2018 werd het Observatorium voor de Rechten van het Kind in Leiden gelanceerd. Het observatorium biedt een open acces tot een onlinedatabank over internationale kinderrechtenrechtspraak, met de nadruk op de beslissingen van het VN-Comité voor de rechten van het kind in Genève in het kader van het facultatief protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake een communicatieprocedure (ook bekend als het derde optionele protocol bij de CRC [OP3] of het CRC-communicatieprotocol). Het Observatorium voor de Rechten van de Kinderen van Leiden bevat casuscommentaren geschreven door internationale experts op het gebied van kinderrechten, die originele analyses en kritische reflecties bieden op de standpunten van de CRC-commissie in het kader van juridische ontwikkelingen en opkomende (mondiale) trends met betrekking tot kinderrechten. Het Observatorium voor de Rechten van het Kind van Leiden is gevestigd op de afdeling Jeugdrecht van de faculteit rechtsgeleerdheid van de universiteit Leiden.

Het Observatorium voor de Rechten van het Kind van Leiden werd opgericht om de protocollen en de besluiten van de CRC-commissie onder het protocol te bestuderen en om na te gaan welke impact het heeft op de jurisprudentie over internationale kinderrechten en de toegang van kinderen tot justitie. Het is bedoeld om de standpunten van de CRC-commissie te presenteren aan academici, praktijkmensen, studenten en andere geïnteresseerde partijen door case-commentaren, geschreven door internationale experts op het gebied van kinderrechten.

Bronnen

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be