Niet doorgeven van adoptiedossiers wordt strafbaar
Rechtspraak 05/06/2015

Decreet van 20 maart 2015 houdende wijziging van het decreet van 3 mei 1989 houdende erkenning van adoptiediensten en houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adopties van kinderen, BS 9 april 2015, 21066.

​Begin december 2014 werden er hoorzittingen gehouden in de commissie welzijn van het Vlaams Parlement om het systeem van gedwongen adoptie in de jaren zeventig en tachtig bloot te leggen. De hoorzittingen brachten veel opheldering over waar in het verleden het schoentje wrong bij de binnenlandse en dan vooral gedwongen adopties. Vooral het feit dat zoveel dossiers plots integraal verdwenen bleken te zijn, heeft verregaande gevolgen voor alle betrokkenen die op zoek zijn naar hun bloedverwanten en die wellicht nooit meer terug zullen vinden. Dit decreet moet voorkomen dat adoptiedossiers verloren gaan.

Het decreet van 20 maart 2015 wil de decretale regelingen inzake het overmaken, bewaren en voor inzage beschikbaar stellen van adoptiedossiers van binnenlandse en interlandelijke adoptie op elkaar afstemmen. 

Om te komen tot één centraal punt waar alle dossiers van interlandelijke en binnenlandse adopties worden bewaard en voor inzage beschikbaar zijn en om te komen tot één procedure tot inzage, werd het decreet van 3 mei 1989 houdende erkenning van adoptiediensten aangepast net als het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, dit in afwachting van een ruimere hervorming van de binnenlandse adoptie.

Artikel 2 voegt de definitie van de Vlaamse adoptieambtenaar toe in artikel 2 van het decreet van 3 mei 1989 houdende erkenning van adoptiediensten.

Artikel 3 voegt een erkenningsvoorwaarde voor binnenlandse diensten voor adoptie toe, met name het bezorgen van een kopie van elk afgehandeld adoptiedossier aan de Vlaamse adoptieambtenaar. Waarbij voor de binnenlandse adoptie in eenzelfde werkwijze wordt voorzien als voor de interlandelijke adoptie. In de huidige regelgeving is het zo dat enkel bij opheffing van de adoptiedienst of bij intrekking van de erkenning de afgehandelde dossiers worden overgedragen aan de Vlaamse Centrale Autoriteit. 

Artikel 4 schrijft voor binnenlandse adoptie dezelfde sanctie in als in het decreet Interlandelijke adoptie met betrekking tot het overmaken van oude adoptiedossiers aan de Vlaamse adoptieambtenaar. Wie na vier maanden na de inwerkingtreding van het decreet nog in het bezit is van adoptiedossiers van derden is strafbaar en riskeert een gevangenisstraf van één maand of een geldboete van 2,5 tot 25 euro.

Artikel 5 past het decreet van 20 januari 2012 houdende de regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen aan in die zin dat de Vlaamse adoptieambtenaar wiens opdrachten zich tot nu toe beperkten tot interlandelijke adoptie nu ook worden uitgebreid tot binnenlandse adoptie.

Het decreet van 20 maart 2015 trad in werking op 19 april 2015.

Bron:

  • Decreet van 20 maart 2015 houdende wijziging van het decreet van 3 mei 1989 houdende erkenning van adoptiediensten en houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adopties van kinderen, BS 9 april 2015, 21066.
  • http://vlaamsparlement.openvld.be


Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be