Rapport: # RoSt2018 – Kinderen, jongeren en milieu: groen achter de oren

Kenniscentrum Kinderrechten ( KeKi)
2018
 

Samen met onderzoekers, beleidsmakers en praktijkmedewerkers ging Keki tijdens #RoSt2018 aan de slag om een antwoord te bieden op een aantal centrale vragen. Zijn milieurechten van kinderen en jongeren voldoende gewaarborgd in het Kinderrechtenverdrag?

Wat zijn de nadelige effecten op kinderen en jongeren van ons veranderend leefmilieu? Wat vinden kinderen en jongeren er zelf van? Kunnen kinderen en jongeren hun stem laten horen (met impact) als het aankomt op een thema als milieu? En welke kennis hebben we over de factoren die bepalen of kinderen en jongeren al dan niet milieuvriendelijk gedrag stellen?

Bron

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be