Kind in een verontrustende situatie (VOS) - contextbegeleiding
Rechtspraak 26/06/2015

Jeugdrechtbank Brugge 22 januari 2014, onuitg.

Hof van Beroep Gent 26 maart 2014, 2014/JZ/10, onuitg.

​Jeugdrechtbank Brugge

Op 22 januari 2014 velde de jeugdrechtbank van Brugge een vonnis ten aanzien van de tienjarige B. die zich in een verontrustende situatie bevond in zijn thuismilieu. Bij beschikking van 4 september 2013 werd gezinsbegeleiding – te begrijpen als module contextbegeleiding - bevolen. In het belang van de minderjarige werd deze maatregel bevestigd voor de duur van één jaar, onder toezicht van de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulp. Indien na verloop van tijd zou blijken dat de moeder er niet in slaagde B. de nodige rust en veiligheid te bieden, zou B. eventueel toevertrouwd worden aan zijn vader, die meer stabiliteit kan bieden.

Tegen dit vonnis werd beroep aangetekend door de vader van B. De ouders en de minderjarige werden gehoord.

Hof van Beroep Gent

Uit de nota van de consulent van 24 maart 2014 bleek dat B. zich in een verontrustende situatie bevond die het opleggen van een gerechtelijke maatregel noodzakelijk maakte. De moeder heeft weinig vat op B. Zij is pedagogisch zwak en mist de vaardigheden om grenzen te trekken en de hiërarchie in het gezin te handhaven. Vanuit de hulpverlening kwamen er meer en meer signalen die er op wezen dat nieuwe maatregelen nodig zijn die meer garanties bieden voor het welzijn van B. Waarbij de vader als een mogelijke voltijds zorgfiguur voor B. in beeld komt wanneer de moeder er niet zou in slagen om in de toekomst te handelen in het belang van B. Ook de jeugdrechter heeft dit terecht opgemerkt. De moeder blokkeert de bezoeken van de vader en haalt hiervoor allerlei redenen aan. De consulent stelde vast dat in de houding en het gedrag van de moeder een patroon herkenbaar is aangezien de twee halfzussen geen of nauwelijks contact hebben met hun vader. De moeder heeft tevens met haar huidige partner gebroken.

Het vonnis van de jeugdrechtbank van Brugge werd bevestigd waarbij voor de duur van één jaar verdere contextbegeleiding werd bevolen door ambulante jeugdhulp, onder toezicht van de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulpverlening. Het is belangrijk dat B. contact kan houden met zijn vader, hieromtrent werd bepaald dat B. om de twee weken een weekend bij zijn vader zal doorbrengen 

Er zal een nieuwe beschikking vereist zijn wanneer er geschakeld wordt tussen het thuismilieu en een verblijf in de voorziening.

Auteur: Christine Melkebeek vicevoorzitter Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

Bronnen:

  • Jeugdrechtbank Brugge 22 januari 2014, onuitg.
  • Hof van Beroep Gent 26 maart 2014, 2014/JZ/10, onuitg.

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be