Jeugdhulp

In Vlaanderen bieden honderden organisaties jeugdhulp aan, elk met hun eigen opdracht. Met het decreet Integrale jeugdhulp verankert Vlaanderen een verregaande samenwerking tussen alle sectoren die betrokken zijn bij de jeugdhulp.

​​​​In de eerste plaats kunnen jongeren (en hun ouders) terecht in de jeugdhulp die rechtstreeks toegankelijk is. Dit is de verzamelnaam voor diensten waar een cliënt zèlf naar toe kan stappen voor onder andere informatie, hulp en ondersteuning. Dit zijn onder meer Awel (de vroegere Jongerentelefoon), het Jongeren Adviescentra (JAC), de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), de huisarts, leerkrachten en het OCMW.
Daarnaast zijn er ook diensten die voor iedereen toegankelijk zijn maar gespecialiseerd zijn in bepaalde probleemgebieden. Bijvoorbeeld de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), bepaalde diensten uit de Bijzondere Jeugdzorg, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG).

Is meer ingrijpende hulp noodzakelijk, dan kunnen de jongere en zijn gezin terecht in de Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp. Een doorverwijzing door de Intersectoral Toegangspoort is dan noodzakelijk. 

De hulpverlening die zich hier situeert, is erg gespecialiseerd en vaak erg intensief.  Het gaat hier over voorzieningen binnen de sector van de Bijzondere Jeugdzorg (Jongerenwelzijn) en van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Ook de langdurige opvang binnen de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) en de Centra voor Integrale Gezinszorg (CIG) zijn niet rechtstreeks toegankelijk.  Verder is er nog jeugdhulp die niet gevat wordt door de integrale jeugdhulp omdat ze federaal wordt georganiseerd. Het gaat dan over onder andere jeugdpsychiatrie en drughulpverlening.

Als het kan, zal de hulpverlening in de vrijwilligheid verlopen met instemming van de jongeren en indien nodig de ouders of andere opvoedings-verantwoordelijken. Soms lukt dat echter niet en als hulp dan werkelijk noodzakelijk is ter bescherming van de jongere in zijn integriteit of ontwikkelingskansen, kan hulpverlening opgelegd worden door de jeugdrechter.

Tenslotte zijn er ook nog de jongeren die een ‘als misdrijf omschreven feit’ (MOF) op hun naam hebben. Deze term verwijst naar feiten of handelingen die, met het klassieke strafrecht als referentiepunt, als misdrijf worden beschouwd. Zij komen terecht bij de jeugdrechter, die de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulp (SDJ) opdracht geeft om een maatschappelijk onderzoek te voeren. Vervolgens wordt door de jeugdrechter een maatregel uitgesproken die wordt opgevolgd door de SDJ.

 

Over Jeugdrecht.be

Jeugdrecht.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

Contactgegevens:

jeugdrecht@samvzw.be

Copyright Jeugdrecht.be